34_DẪU BIẾT RẰNG…


DẪU BIẾT RẰNG…

                         Văn Trung XV

 

Dẫu biết rằng “ý riêng” phù du

Sao con mê nó : thật là ngu !

Tình Chúa rót xuống tim ngu muội

Để yêu “Ý Chúa: tình thiên thu.

 

***

 

Dẫu biết rằng “tiền bạc” phù vân

Sao con mê mẩn : mặt trông đần !

Tình Chúa đổ xuống lòng tham vọng

Để con tín thác: tình hoan hân

 

***

 

Dẫu biết rằng “sắc đẹp” phù hoa

Sao con mê sắc: chẳng rời xa !

Tình Chúa rửa hồn con trong sạch

Để con thanh tịnh: tình chan hòa.

 

                                                                             Sài gòn, 21.09.2014

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa