36. Cùng Mẹ Toàn Hiến


Cùng Mẹ Toàn Hiến

 

Văn Trung XV

 

Thân con là tro bụi: Mẹ ơi!

Mẹ yêu thương con thật tuyệt vời.

Hơn cả những gì con suy tưởng

Đời con trong tay Mẹ: Mẹ ơi!

 

***

 

“Lem luốc” là khuôn mặt chúng con  

Tà áo Mẹ lau sạch luốc lem.

Mẹ trình chúng con lên Thiên Chúa.

Chúa thương Chúa nhận: vì Mẹ con.

 

***

 

“Bách chiến bách thắng”: Mẹ dạy con.

Cùng Mẹ Toàn Hiến: tình sắt son.

Dù bao gian khổ không quản ngại.

Yêu trong tín thác: lẽ sống còn.

.

Sài gòn, 14.10.2014

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa