84_CHÚA CHA VÀ NGƯỜI CON (Mt 11,25-27)_Đọc "TIN MỪNG" và Đọc Sách "BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI" của Maria Valtorta

 

84_CHÚA CHA VÀ NGƯỜI CON_Mt 11,25-27 (Lc 10,21-22)

25 *Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27 Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

**** CHÚA CHA VÀ NGƯỜI CON (Sách “BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI” của Maria Valtorta_Quyển 4, trang 398)                 

Và Giêsu ngước mắt lên bầu trời đã tối đen về buổi chiều, Người kêu lên: “Lạy Cha là Chúa trời đất, con tạ ơn Cha vì đã giấu những điều này với các kẻ khôn ngoan thông thái, và tỏ nó ra cho những kẻ bé mọn. Lạy Cha, đúng như vậy, bởi vì như vậy là đẹp lòng Cha. Tất cả đã được giao phó cho Ta bởi Cha Ta, và không ai biết được Cha ngoài Con và những kẻ Con muốn mặc khải cho. Và Ta, Ta đã mặc khải cho các kẻ bé mọn, khiêm nhường, trong sạch, vì Thiên Chúa hiệp thông với chúng, và chân lý xuống trên chúng giống như hạt giống rơi trên đất tốt, và Cha cho mưa ánh sáng trên chúng để chúng đâm rễ và mọc cây. Thật cậy, Cha chuẩn bị tâm hồn các trẻ nhỏ bởi tuổi hay bởi ý chí, để chúng biết chân lý, và Ta được vui vì đức tin của chúng”. 

(Dịch giả : Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR.)

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa