86_ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA THIÊN CHÚA (Mt 12,15-21)_Đọc "TIN MỪNG" và Đọc Sách "BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI" của Maria Valtorta

 

88_ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA THIÊN CHÚA_Mt 12,15-21

15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết.  16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.  17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói :  18 Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân.  19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.  20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,  21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.    

**** ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI TÔI TRUNG CỦA THIÊN CHÚA (Sách “BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI” của Maria Valtorta _Quyển 9, trang 186)   

Đám đông dạt ra cách khó khăn để nhường chỗ. Họ tiến đến bên Giêsu và quan sát Người cách tò mò. Họ đàm thoại với nhau từng nhóm một. Trong khi nghe một nhóm người đến từ Pêrê, Người vẫn quan sát các nhóm khác. Khi họ dâng cho Người tiền bạc để giúp người nghèo như nhiều người đã làm, tiền bạc này liền được giao cho Judas. Rồi Người cho họ rút lui và bắt đầu nói:

- Hợp nhất trong cùng một tôn giáo, nhưng đến từ nhiều miền khác nhau, nhiều người trong những người đang hiện diện ở đây tự hỏi: “Cái ông mà người ta gọi là người Nazarét là ai?” Và niềm hy vọng của họ pha lẫn với nghi ngờ.

Hãy nghe đây. Có lời nói về Ta rằng: “Một cái chồi sẽ mọc lên từ rễ Jessê, một bông hoa sẽ nở từ cái rễ này, và Thánh Thần của Chúa sẽ ở trên nó. Người sẽ không phán xét theo vẻ mắt thấy bên ngoài, Người không luận phạt theo điều tai nghe thấy, nhưng Người sẽ xét xử kẻ nghèo hèn theo sự công chính, và Người sẽ bảo vệ kẻ khiêm nhu. Cái chồi của rễ Jessê sẽ được đặt như một dấu hiệu giữa các dân. Mọi dân sẽ kêu cầu Người và nấm mồ của Người sẽ vinh quang. Sau khi đã giơ cao hiệu kỳ của Người cho muôn dân, Người sẽ qui tụ các kiều dân Israel, các người bị phân tán của nhà Juđa. Người sẽ tập họp họ từ bốn phương thế giới”.

Có lời nói về Ta rằng: “Đây, Chúa là Thiên Chúa đến với sức mạnh, cánh tay Người toàn thắng. Người mang theo phần thưởng, các việc của Người ở trước mắt Người. Người sẽ chăn dắt bầy của Người như người mục tử”.

Có lời nói về Ta rằng: “Đây là người tôi tớ của Ta. Ta sẽ ở với Người. Linh hồn Ta thỏa lòng vì Người. Ta đã đổ tràn thần trí Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến cho muôn dân. Người không kêu la, không bẻ gẫy cây sậy đã dập, không dập tắt tim đèn còn chút khói, Người sẽ xét xử theo sự thật. Không buồn rầu, không bối rối, Người sẽ thiết lập công lý trên trái đất, và các đảo xa xôi sẽ chờ đợi lề luật của Người”.

Có lời nói về Ta rằng: “Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong sự công chính, Ta đã cầm tay con, Ta đã dự phòng con, đã đặt con làm giao ước của dân, và làm ánh sáng của mọi nước, để con mở mắt cho người mù, giải phóng cho kẻ bị tù đày, và đem ra ngoài ánh sáng những kẻ bị giam trong nhà tù tối tăm bên dưới mặt đất”.

Có lời nói về Ta rằng: “Thánh Thần của Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi để tôi rao giảng Tin Mừng cho người hiền dịu, chữa lành những kẻ có con tim tan vỡ, loan báo tự do cho kẻ nô lệ, sự giải phóng cho kẻ tù đày, và loan báo năm hồng ân của Chúa”.

Có lời nói về Ta rằng: “Người mạnh mẽ. Người sẽ chăn bầy với sức mạnh của Chúa, với sự oai phong của danh Chúa là Chúa Người. Người ta sẽ trở về với Người, bởi vì từ đây, Người sẽ được tôn vinh cho tới mọi chân trời góc biển”.

Có lời nói về Ta rằng: “Chính Ta sẽ đi tìm các con chiên của Ta. Ta sẽ đi tìm các con đi lạc, Ta sẽ dẫn về những con đã bị xua đuổi, băng bó những con bị thương, nuôi dưỡng những con yếu đuối, canh chừng những con béo tốt khỏe mạnh. Ta sẽ chăn dắt chúng trong sự công chính”.

Có lời rằng: “Người là Hoàng Tử Hòa Bình và Người sẽ là sự bình an”.

Có lời rằng: “Đây, Vua ngươi đến, Đấng Công Chính, Đấng Cứu Tinh, Người nghèo, cỡi trên lừa con. Người sẽ loan báo sự bình an cho các dân. Quyền thống trị của Người đi từ biển nọ tới biển kia, cho tới tận cùng trái đất”.

Có lời rằng: “Bảy mươi tuần lễ đã được ấn định cho dân của con, cho thành thánh của con, để bổ túc thiếu sót, chấm dứt tội lỗi, xóa bỏ bất công, để Đấng Công Chính đời đời ngự đến. Phải làm tròn mọi thị kiến của các tiên tri, và đấng Thánh trên các thánh phải được xức dầu. Sau bảy, cộng với sáu mươi hai tuần, Đức Kitô sẽ đến. Sau sáu mươi hai, Người sẽ bị giết. Sau một tuần, Người sẽ thiết lập di chúc, nhưng ở  giữa tuần lễ sẽ không có bánh thánh và các lễ hy sinh, sự ghê tởm và điêu tàn sẽ ở trong Đền Thờ, và nó sẽ kéo dài như vậy cho tới tận cùng thời gian”.

(Dịch giả : Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR.)

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa