91_LÒNG CÓ ĐẦY, MIỆNG MỚI NÓI RA (Mt 12,33-37)_Đọc "TIN MỪNG" và Đọc Sách "BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI" của Maria Valtorta

 

91_LÒNG CÓ ĐẦY, MIỆNG MỚI NÓI RA_Mt 12,33-37 (Lc 6,43-45)

33 Cây mà tốt thì quả cũng tốt ; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. 34 Loài rắn độc kia, xấu như các người, thì làm sao nói điều tốt được ? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. 35 Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình ; kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. 36 Tôi nói cho các người hay : đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. 37 Vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án ; và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án.”  

**** LÒNG CÓ ĐẦY, MIỆNG MỚI NÓI RA (Sách “BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI” của Maria Valtorta  _Quyển 4, trang 425)      

Nhưng mỗi người đều cho trái từ cây của nó. Các ông cho trái từ   cây của các ông, và đó không phải là những trái tốt. Nếu các ông   cho một cây tốt để trồng trong vườn thì nó sẽ cho những trái tốt;   nhưng nếu các ông cho một cây xấu thì những trái người ta hái trên   nó sẽ xấu, và mọi người sẽ nói: “Cây này không tốt”. Bởi vì xem   trái thì biết cây. 

 Và các ông, các ông là những người xấu, làm sao các ông có thể   nói tốt? Bởi vì miệng nói những điều do qủa tim đầy tràn ra. Hành   động và lời nói của chúng ta đến từ những sự qúa đầy tràn ở trong   chúng ta. Người tốt thì rút ra ở trong kho tàng của họ những thứ tốt,   người xấu thì rút ra trong kho tàng của họ những thứ xấu. Họ nói,   họ hành động theo điều họ có trong nội tâm của họ. 

 Thật vậy, tôi nói với các ông rằng lười biếng là một khuyết điểm,   nhưng thà không làm gì còn hơn là làm điều xấu. Tôi cũng nói với   các ông rằng thà nín lặng còn hơn nói lời vô ích và độc ác. Dù là   nếu sự nín lặng cũng là nhàn rỗi, nhưng hãy thi hành nó còn hơn là   phạm tội bằng cái lưỡi. Tôi bảo đảm với các ông rằng tất cả những   lời người ta nói vì rảnh rỗi sẽ bị đòi chứng minh trong ngày phán   xét; tôi nói với các ông rằng người ta sẽ bị đòi chứng thực các lời   người ta đã nói, và bởi lời nói của họ mà người ta bị kết án. Bởi vậy   hãy cẩn thận. Các ông nói rất nhiều điều còn tệ hơn là vô ích, bởi   vì chẳng những chúng vô ích, mà chúng còn sinh điều xấu, với mục   đích làm xa lìa các con tim khỏi Chân Lý đang nói với các ông.

(Dịch giả : Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR.)  

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa