93_QUỶ PHẢN CÔNG (Mt 12,43-45)_Đọc "TIN MỪNG" và Đọc Sách "BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI" của Maria Valtorta

93_QUỶ PHẢN CÔNG_Mt 12,43-45 (Lc 11,24-26)

43 Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. 44 Bấy giờ nó nói : “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.” Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống, lại được quét tước, trang hoàng hẳn hoi. 45 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ bị như vậy.”

**** QUỶ PHẢN CÔNG (Sách “BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI” của Maria Valtorta  _Quyển 4, trang 427)      

- Tại sao Thầy nói rằng thế hệ này gian dâm và đồi trụy? Nó   không tệ hơn các thế hệ khác, nó cũng có những vị thánh như các   thế hệ khác. Xã hội Israel đâu có thay đổi. Thầy xúc phạm đến   chúng tôi. 

 - Chính các ông xúc phạm đến chính các ông, bằng cách làm   thiệt hại cho linh hồn các ông, bởi vì các ông đẩy nó ra xa Chân Lý,   và vì thế, xa phần rỗi. Nhưng dù sao tôi cũng trả lời cho các ông:   thế hệ này chỉ thánh ở y phục và vẻ bề ngoài. Trong nội tâm, nó   không thánh. Trong Israel có nhiều tên giống nhau để chỉ cùng một   sự vật, nhưng không có cái thực tế của sự vật: cùng một phong tục,   cùng một y phục, cùng một nghi thức, nhưng nó thiếu linh hồn. Các   ông gian dâm vì các ông đã ruồng bỏ cuộc hôn nhân thiêng liêng   với Lề Luật của Thiên Chúa; và trong liên lạc ngoại tình lần thứ   hai, các ông đã cưới lấy luật của Satan. Các ông chỉ cắt bì trong   một cơ quan hư nát, con tim không được cắt bì. Các ông xấu vì các   ông đã bán mình cho Đứa Xấu. Tôi nói xong rồi. 

 - Thầy xúc phạm đến chúng tôi nhiều qúa! Nhưng nếu qủa như   vậy thì tại sao Thầy không giải thoát Israel khỏi ma qủi để nó trở   nên thánh? 

 - Israel có muốn không? Không. Những kẻ khốn nạn này đến để   được giải thoát khỏi ma qủi thì muốn, bởi vì họ cảm thấy ở trong họ   một gánh nặng và một sự xấu hổ. Các ông thì không cảm thấy vậy,   cho nên các ông có được giải thoát cũng vô ích, bởi vì không có ý   muốn được giải thoát, các ông sẽ bị chiếm lại ngay một cách mạnh   mẽ hơn. Khi thần ô uế ra khỏi một người, nó lang thang trong những   nơi khô cằn để tìm chỗ nghỉ nhưng không tìm thấy - hãy ghi chú là   không phải nói về những nơi khô cằn về vật chất. Chúng khô cằn vì   chúng hận thù đối với nó và không tiếp đón nó, cũng như vùng đất   khô cằn hận thù với hạt giống - khi đó nó nói: ta sẽ trở lại căn nhà   mà ta đã bị đuổi ra bởi một sức mạnh và ngoài ý muốn của nhà ấy,   chắc chắn nó sẽ tiếp đón ta và cho ta nghỉ ngơi. Qủa vậy, nó trở lại   với kẻ thuộc về nó, và thường nó thấy họ sẵn sàng tiếp đón nó. Bởi   vì tôi nói thực với các ông, người ta thường nuối tiếc Satan hơn là   nuối tiếc Thiên Chúa. Nếu Satan không chụp lấy các cơ quan của   họ bởi một sự chiếm cứ khác thì họ sẽ than van. Vậy nó trở lại, nó   thấy nhà ấy trống trải, quét dọn sạch sẽ, có trang hoàng và thơm   tho vì trong sạch, nó liền đi kiếm bảy qủi khác nữa, vì nó không   muốn mất nhà này nữa. Với bảy thần trí còn xấu hơn nó, nó vào và   tất cả cư ngụ ở đó. Vậy tình trạng thứ hai này của người đã trở lại   một lần, rồi lại hư hỏng lần thứ hai, sẽ tệ hơn tình trạng lúc trước.   Bởi vì ma qủi nó có thể ước lượng người này có cảm tình với Satan   và vô ơn đối với Thiên Chúa tới cỡ nào, và bởi vì Thiên Chúa cũng   không trở lại nơi người ta đã dày đạp các ơn của Người. Và những   kẻ đã cảm thấy bị chiếm hữu rồi, sẽ lại mở cánh tay ra cho một sự   chiếm hữu mạnh hơn. Sự rơi lại trong tay Satan còn tệ hơn sự tái   ngã vào bệnh lao phổi chí tử đã được chữa một lần rồi. Nó không   còn có thể giảm bớt hay lành mạnh lại. Như vậy, thế hệ này cũng   thế, hoán cải bởi ông Tẩy Giả rồi, bây giờ nó muốn thành tội nhân,   bởi vì nó có cảm tình với Đứa Xấu chứ không với tôi. 

(Dịch giả : Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR.)

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa