94_AI THUỘC GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC GIÊ-SU ? (Mt 12,46-50)_Đọc "TIN MỪNG" và Đọc Sách "BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI" của Maria Valtorta

94_AI THUỘC GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC GIÊ-SU ?_Mt 12,46-50 (Mc 3,31-35 ; Lc 8,19-21)

46 *Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.”  48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”

**** AI THUỘC GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC GIÊ-SU ?_ (Sách “BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI” của Maria Valtorta  _Quyển 4, trang 428)      

Người hạ tầm mắt xuống trên đám đông và trả lời cho các tông   đồ ở gần Người. Người cũng trả lời cho những kẻ ở xa đang muốn   làm cho máu mủ có giá trị hơn bổn phận: “Ai là mẹ Thầy, ai là các   anh em Thầy?” Người đảo cái nhìn nghiêm khắc của Người, trên   khuôn mặt của Người đã tái mét vì sự hùng mạnh Người phải làm   để đặt bổn phận ở bên trên tình cảm và máu huyết, và để phủ nhận   giây liên lạc gắn bó Người với mẹ Người, để phục vụ Chúa Cha, và   với một cử chỉ trải rộng trên đám đông chen chúc chung quang   Người, dưới ánh sáng đỏ của các ngọn đuốc và ánh sáng bạc của   mặt trăng hầu như tròn, Người nói: “Đây là mẹ Thầy, đây là các   anh em Thầy. Ai làm theo ý Thiên Chúa thì là anh chị em Thầy và   mẹ Thầy. Thầy không có ai khác. Và các người của Thầy sẽ như   vậy, nếu, với một sự hoàn thiện trọn hảo hơn tất cả những người   khác, họ thi hành ý Thiên Chúa cho tới hy sinh hoàn toàn tất cả   những ý muốn khác cũng như tiếng nói của máu huyết và tình cảm”. 

 Đám đông rì rào mạnh hơn, giống như tiếng động của biển bỗng   dưng nổi lên vì gió. 

 Các luật sĩ bắt đầu lẩn đi khi nói: “Đó là tên bị ám, hắn từ chối   cả máu huyết của hắn”. 

 Các người anh họ tiến lên trong khi nói: “Đó là thằng điên, nó   hành hạ cả tới mẹ nó”. 

 Các tông đồ thì nói: “Trong sự thật, lời này rất anh hùng”. 

 Đám đông thì nói: “Người yêu chúng ta chừng nào!” 

 

(Dịch giả : Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR.)

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa