98_TẠI SAO ĐỨC GIÊ-SU DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI ? (Mt 13, 10-15)_Đọc "TIN MỪNG" và Đọc Sách "BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI" của Maria Valtorta

98_TẠI SAO ĐỨC GIÊ-SU DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI ? _Mt 13, 10-15 (Mc 4,10-12 ; Lc 8,9-10) 

 10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?”   11 *Người đáp : “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.   12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.   13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.   14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ;   15 vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. 16 Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.   17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.   

 **** TẠI SAO ĐỨC GIÊ-SU DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI ? _ (Sách “BÀI THƠ của VỊ-THIÊN-CHÚA-LÀM-NGƯỜI” của Maria Valtorta  _Quyển 3, trang 306)      

Các ông khác cũng đồng tình với Phêrô và nói: “Đúng, Thầy đã   nói vậy. Các dụ ngôn rất ích lợi để hiểu những so sánh. Nhưng   chúng con, chúng con hiểu rằng chúng có một ý nghĩa vượt qúa sự   so sánh. Tại sao Thầy nói với họ bằng dụ ngôn?” 

 - Bởi vì họ không được ơn để hiểu hơn những điều Thầy cắt   nghĩa. Các con đã được ban ơn rất nhiều, vì các con là những tông   đồ của Thầy, những người phải hiểu những mầu nhiệm. Vì vậy các   con được ban ơn để hiểu những mầu nhiệm về nước Trời. Vì vậy   Thầy nói với các con: Hãy hỏi, nếu các con không hiểu tinh thần   của dụ ngôn. Các con cho tất cả, và tất cả sẽ được ban cho các con,   để đến lượt các con, các con có thể cho tất cả. Các con dâng tất cả   cho Thiên Chúa: tình cảm, thời giờ, lợi lộc, tự do, đời sống. Và   Thiên Chúa ban cho các con tất cả làm phần thưởng, để làm cho   các con có khả năng cho đi tất cả nhân danh Thiên Chúa, cho những   người sẽ tới sau các con. Như vậy những kẻ đã cho đi sẽ được ban   cho dư dật. Nhưng những kẻ chỉ cho đi một phần hay không cho đi   gì cả, sẽ bị lấy đi cả những cái nó đang có. 

 Thầy nói với họ bằng dụ ngôn, để khi nhìn, họ chỉ khám phá ra   được những sự mà ý muốn liên kết với Thiên Chúa của họ soi cho,   để khi nghe, họ nghe thấy và hiểu, luôn luôn tùy thuộc thiện chí   liên kết với Thiên Chúa của họ. Các con thấy đó: rất nhiều người   nghe Thầy nhưng họ rất ít liên kết với Thiên Chúa, họ thiếu tinh   thần thiện chí. Nơi họ, làm trọn lời tiên tri Isaie rằng: “Các ngươi   lắng tai mà không nghe thấy gì, các ngươi mở mắt nhìn mà không   thấy gì”. Bởi vì dân này có một qủa tim vô cảm, lỗ tai họ nặng, mắt   họ khép chặt để không thấy và không nghe gì, để không nghe và   thấy bằng con tim và không hoán cải để Thầy chữa cho. Nhưng   hạnh phúc cho các con, vì mắt các con thấy và tai các con nghe   được, vì các con có thiện chí. Qủa thực, Thầy bảo các con: Nhiều   tiên tri và nhiều kẻ công chính ước ao thấy điều các con thấy mà   không được, nghe điều các con nghe mà không được. Họ đã hao   mòn trong ao ước được hiểu những mầu nhiệm của lời đã chép.   Nhưng một khi ánh sáng tiên tri của họ tắt đi, các lời lại vẫn như   than đã tắt, dù là với chính các vị thánh đã có những lời ấy. 

 Chỉ mình Thiên Chúa tự mặc khải chính mình. Khi ánh sáng của   Người rút đi sau khi đã đạt mục đích soi sáng cho mầu nhiệm, thì sự   thiếu khả năng để hiểu lại bao bọc nó như các vải băng bao quanh   một xác ướp, trên chân lý vương giả đã được đón nhận. Vì vậy sáng   nay Thầy đã nói với con: Sẽ tới một ngày, con sẽ tìm lại được tất cả   những gì Thầy đã nói. Bây giờ con không thể nhớ, nhưng sau này   ánh sáng sẽ đến trên con, không phải chỉ một lúc, nhưng là một   cuộc hôn nhân không thể tan vỡ của Thần Trí Đời Đời với thần trí   của con, nó sẽ làm cho các lời giáo huấn của con về những điều có   liên can tới nước Thiên Chúa thành không thể sai lầm. Và điều đó   là cho con, cũng sẽ cho những người kế nghiệp con, nếu họ sống   bằng Thiên Chúa như một thứ bánh duy nhất.  

(Dịch giả : Nữ tu Phạm Thị Hùng, CMR.)

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa