Audio_Thánh Gioan Maria Vianney

 Audio_Thánh Gioan Maria Vianney Tập 1/3

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

*

*

Audio_Thánh Gioan Maria Vianney Tập 2/3 

*

*Audio_Thánh Gioan Maria Vianney Tập 3/3 

*

* 

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa