Báo cáo của Tỉnh Dòng Tên gây bão lớn tại Chí Lợi – Thần tượng sụp đổ hoàn toàn

Báo cáo của Tỉnh Dòng Tên gây bão lớn tại Chí Lợi – Thần tượng sụp đổ hoàn toàn


Đặng Tự Do

01/Aug/2019

Hôm 30 tháng Bẩy, Cha Cristian del Campo, Giám Tỉnh Dòng Tên Chí Lợi đã mở cuộc họp báo về một vấn đề rất nghiêm trọng của Tỉnh Dòng Chí Lợi. Trong 6 tháng qua Tỉnh Dòng đã tài trợ cho một cuộc điều tra độc lập liên quan đến những cáo buộc nhắm vào một linh mục rất nổi tiếng tại Chí Lợi. Vị linh mục này nổi tiếng đến mức được coi là thần tượng của nhiều người tại quốc gia này, nhất là những người nghèo. Các quan chức chính phủ nước này cũng quý mến ngài đến mức đã lấy tên ngài đặt cho một công viên và dựng tượng đài của ngài tại đó. 

Với báo cáo của Tỉnh Dòng Tên ngày 30 tháng Bẩy tại Santiago de Chile, tượng đài của vị linh mục đã bị chính quyền cho giật xuống, công viên bị đổi tên, và thần tượng cũng sụp đổ trong lòng nhiều người. Tuy nhiên, theo Cha Giám Tỉnh del Campo, chỉ có công khai tất cả mọi chuyện, Giáo Hội mới có thể thu phục lại được lòng tin của các tín hữu và chứng minh cho thế giới thấy quyết tâm thanh tẩy và sám hối trước tội lỗi lạm dụng tính dục.