CẨM NANG ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG (III) **** 4_Ca ngợi “Chúa là Đấng ban sức sống”


CẨM NANG ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG ( III )

 

         THỰC TẬP ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG

 

4. Ca ngợi “Chúa là Đấng ban sức sống” (75 mục)

     Trong khi làm bài “đồng hành với chính mình”, trong phần ca ngợi Thánh Ý Chúa, bạn ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương thánh hoá và thanh luyện bạn qua biến cố này,và Chúa yêu thương cho con biết  Chúa là Đấng ................ Bạn có thể tìm ý qua 75 mục được lấy trong các thánh vịnh. Bạn còn tìm được những ý ca ngợi nhiều hơn nữa qua nguồn suối bất tận của Kinh Thánh.

1. Chúa là Đấng che chở nẻo đường con đi (Tv 1,6)

2. Chúa là khiên che thuẫn đỡ (Tv 3,4)

3. Chúa là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất (Tv 3,4) 

4. Chúa là vinh dự của con (Tv 3,4)

5. Chúa là nguồn ơn cứu độ (Tv 3,9)

6. Chúa là Đấng mở lối thoát cho con lúc ngặt nghèo (Tv 4,2)

7. Chúa là Đấng thương xót nghe con cầu khẩn (Tv 4,2 )

8. Chúa là Đấng ban xuống lòng con nhiều hoan lạc (Tv 4,8 )

9. Chúa là Đấng ban cho con được sống yên hàn (Tv 4,9)

10. Chúa là Đấng lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con (Tv 5,9)

11. Chúa là Đấng san phẳng lối của Ngài để con tiến bướcø (Tv 5,9)

12. Chúa là Đấng bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh (Tv 5,12) 

13. Chúa là Đấng cứu vớt và giải thoát con (Tv 7,2)

14. Chúa là Đấng cầm cân nảy mực (Tv 7,7)

15. Chúa là Đấng xét xử muôn dân nước (Tv 7,9)

16. Chúa là Đấng dò thấu lòng dạ con người (Tv 7,10)

17. Chúa là Đấng cho người công chính được vững vàng (Tv 7,10)

18. Chúa là thẩm phán công minh (Tv 7,12)

19. Chúa là Đấng công minh chính trực (Tv 7,18)

20. Chúa là Đấng cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy (Tv 8,6)

21. Chúa là Đấng bênh vực và bảo vệ quyền lợi con (Tv 9,5)

22. Chúa là Đấng chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài (Tv 9,11)

23. Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng (Tv 16,5)

24. Chúa là chén phúc lộc dành cho con (Tv 16,5)

25. Chúa là Đấng nắm giữ số mạng con (Tv 16,5)

26. Chúa là Đấng dạy con biết đường về cõi sống (Tv 16,11)

27. Chúa là Đấng cứu độ dân nghèo hèn, bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt (Tv 18,28) 

28. Chúa là Thiên Chúa con thờ (Tv 18,29)

29. Chúa là Đấng soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù (Tv 18,29)

30. Chúa là Đấng làm cho tôi nên hùng dũng (Tv 18,33)

31. Chúa là Đấng cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn (Tv 18,33)

32. Chúa là Đấng mở rộng thênh thang đường con đi (Tv 18,37)  

33. Chúa là Đấng làm cho con nên hùng dũng (Tv 18,40)

34. Chúa là Đấng cứu độ tôi (Tv 18,47)

35. Chúa là núi đá cho tôi trú ẩn (Tv 18,47)

36. Chúa là Đấng dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù (Tv 23,5)

37. Chúa là Đấng dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài (Tv 25,5)

38. Chúa là Đấng giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo (Tv 32,7)

39. Chúa là Đấng làm trổi vang lên những khúc ca mừng con được giải thoát (Tv 32,7)

40. Chúa là nơi con ẩn náu (Tv 46,2) 

41. Chúa là sức mạnh của con (Tv 46,2)

42. Chúa là Đấng luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi con phải ngặt nghèo (Tv 46,2)

43. Chúa là Đấng tạo cho con một tấm lòng trong trắng (Tv 51,12)

44. Chúa là Đấng giải thoát con khỏi mọi gian nguy (Tv 54,9) 

45. Chúa là thành luỹ bảo vệ con (Tv 59,10)

46. Chúa là là khiên mộc của con (Tv 59,12)

47. Chúa là Đấng đầy lòng yêu mến (Tv 59,18)

48. Chúa là Đấng nghe lời cầu khẩn (Tv 65,3)

49. Chúa là Đấng làm cho biển khơi hoá đất liền (Tv 66,6)

50. Chúa là Đấng ban phúc lộc cho con (Tv 67,8)

51. Chúa là Đấng chỉ cho con lối thoát khỏi tử thần (Tv 68,21)   

52. Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn (Tv 71,7)

53. Chúa là Đấng cho con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa (Tv 90,17)

54. Chúa là Đấng củng cố việc tay chúng con làm (Tv 90,17)

55. Chúa là Đấng gìn giữ con khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc (Tv 91,3)

56. Chúa là Thiên Chúa khoan dung (Tv 99,8)

57. Chúa là Đấng con ca ngợi (Tv 109,1)

58. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu (Tv 111,4)

59. Chúa là Đấng cứu con khỏi người gian ác (Tv 140,2)

60. Chúa là Đấng bênh người khốn khổ, bảo vệ quyền lợi kẻ khó nghèo ( Tv 140,13) 

61. Chúa là Đấng dạy con thực hiện điều đẹp ý Ngài (143,10)  

62. Chúa là đồng minh (Tv 144,2)

63. Chúa là đồn luỹ che chở (Tv 144,2)

64. Chúa là Đấng chữa trị bao cõi lòng tan vỡ (Tv 147,3)

65. Chúa là Đấng giáng phúc thi ân (Tv 147,13)

66. Chúa là Đấng tạo thành con (Tv 149,2)

67. Chúa là Đấng chân thật (Ga 3,33 )

68. Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can (Cv 18,5)

69. Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí (Rm 16,27).

70. Chúa là Đấng trung thành ( 1 Cr 1,9)

71. Chúa là Đấng trung tín  ( 1 Cr 10,13)

72. Chúa là Đấng cho chúng ta được hoà giải với Người (2 Cr 5,18)

73. Chúa là Đấng tạo thành vạn vật (Ep 3,9)

74. Chúa là Đấng ban sức sống cho mọi loài (1 Tm 6,13)

75. Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai (1 Pr 1,17)

 

 

 

  

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ 

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa