CẨM NANG ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG (III) **** 5_ĐỒNG HÀNH VỚI CHÍNH MÌNH


CẨM NANG ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG ( III )

THỰC TẬP ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG

 

5. ĐỒNG HÀNH VỚI CHÍNH MÌNH

I. LÝ THUYẾT

 1. TƯỜNG THUẬT  (Chỉ xét mình , không xét người )

Tôi đã( 7 đam mê, vấp ngãâ):.................................................................

Vì (người hoặc việc):.............................................................................

Khi tôi ( 7 cửa ngõ):......................do vậy tôi ( 7 tình cảm):.....................

 2. PHÂN TÍCH :Nguyên nhân biến cố  làm mất  bình an do

2.1. Bẩy cửa  ngõ: Do  không tự chủ khi ..... (mắt thấy, mũi ngửi, miệng nói, lưỡi nếm, tai nghe, thân xác va chạm, tâm trí nghĩ ngợi). 

2.2. Bẩy tình cảm: Do  không chế ngự và kiểm soát tình cảm ....... (mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn).

2.3. Bẩy đam mê (mối tội): Qua đam mê bạn nhận ra ý Chúa  muốn (xem Phần II, Chương 1 đến Chương 7)

2.3.1.Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê trí mình,tôi kiêu ngạo khi..(số)

         Ý Chúa muốn tôi sống khiêm nhường qua việc ............(số ...).

2.3.2.Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê ý mình,tôi nóng giận khi....(số)

          Ý Chúa muốn tôi sống hiền lành qua việc ............(số ...).

2.3.3.Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê của người,tôi ghen tị khi....(số)

          Ý Chúa muốn tôi sống yêu thương qua việc ............(số ...).

2.3.4. Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê của mình,tôi hà tiện khi....(số)

          Ý Chúa muốn tôi sống thanh thoát qua việc ............(số ...).

2.3.5. Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê ăn uống,tôi tham ăn khi....(số)

          Ý Chúa muốn tôi sống tiết độ qua việc ............(số ...).

2.3.6.Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê dâm dục,tôi mê dâm khi....(số)

          Ý Chúa muốn tôi sống trong sạch qua việc ............(số ...).

2.3.7.Ý Chúa  muốn tôi từ bỏ đam mê chơi,tôi lười biếng khi....(số ...)

          Ý Chúa muốn tôi sống siêng năng qua việc ............(số ...).

3. GIẢI PHÁP

 3.1. YÊU CHÚA

3.1.1. Con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương dạy dỗ con nhận ra thánh ý Chúa qua biến cố này và con thấy mình..... (tội lỗi, yếu đuối, nhỏ bé, chẳng là gì cả).

3.1.2. Con quyết tâm: Tập tự chủ khi ......(cửa ngõ),

                         tập chế ngự và kiểm soát tình cảm............. (tình cảm),

                         tập luyện nhân đức ..............

 

3.2. YÊU NGƯỜI: Xét một trong hai phần [người ] hoặc [việc],  Nếu biến cố liên quan đến:

3.2.1. Một người nào đó :

          + (Tôi xúc phạm) Tôi sẽ xin lỗi họ vì tôi đã .................................

         + (Tôi bị xúc phạm) Tôi chủ động gặp gỡ và làm hoà với ........

3.2.2. Một việc xảy ra: Tôi luôn nghĩ  sự việc theo hướng tích cực trong hy vọng nơi Chúa. Hoặc Tôi cầu xin Chúa giúp tôi kiên trì tập luyện vượt qua chính con người (sợ dư luận,bi quan, mặc cảm, ngã lòng, cố chấp ...) của tôi.

4. CA NGỢI VÀ CẦU XIN

 4.1. CA NGỢI THÁNH Ý CHÚA   

4.1. 1. (Biết Chúa) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương thánh hoá và thanh luyện con qua biến cố này,và Chúa yêu thương cho con biết  Chúa là Đấng .... (số .../75).. (Xem 75 mục “Chúa là Đấng ban sức sống” ở Chương 4).

4.1. 2. (Biết mình) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương cho con biết mình (tội lỗi, yếu đuối, nhỏ bé, chẳng là gì cả), và bạn có thể viết lời cầu nguyện theo tâm tình của riêng bạn.

 4.2. CẦU XIN THẦN KHÍ 

4.2. 1. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí  ban cho con  am tường thánh ý Chúa với tất cả khôn ngoan và hiểu biết (x. Cl 1,9)

4.2. 2. Xin Thần Khí thanh tẩy nơi con tội ..........................................

            và ban cho con tập luyện nhân đức ..................... ......

4.2. 3. Xin Thần Khí, ban cho con đầy sức mạnh, tình thương và biết  tự chủ (x. 2 Tm 1,7) qua việc (khiêm tốn xin lỗi, chủ động gặp gỡ và hoà thuận, hy vọng nơi Chúa và kiên trì tập luyện vượt qua chính con người ... của con).

 4.3. LỜI CHÚA: Xin xem Cẩm Nang Đồng Hành sau phần vấp ngã, tập luyện là Lời Chúa (xem Phần II, Chương 1 đến Chương 7).

 

II. BÀI MẪU 1: Biến cố liên quan đến “một việc”

1. TƯỜNG THUẬT: Tôi đã “kiêu ngạo, tự cao tự đại”, vì “việc” có người khen tôi. Khi tôi “nghe”, do vậy tôi “mừng”

2. PHÂN TÍCH: Biến cố  làm tôi mất  bình an, đau khổ do nguyên nhân:

2.1. Bẩy cửa ngõ: khi tôi nghe

2.2. Bẩy tình cảm: do vậy tôi mừng

2.3. Bẩy đam mê: tôi mê trí mình hoặc “kiêu ngạo”, cụ thể là  “tự cao tự đại” (số 1 của Phần II, chương 1)

Ý Chúa muốn tôi: tập luyện nhân đức “khiêm nhường”, cụ thể là tập luyện “tự khiêm tự hạ”(số 1 của Phần II, chương 1)

3. GIẢI PHÁP

3.1. YÊU CHÚA :

3.1.1. Con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương dạy dỗ con nhận ra thánh ý Chúa sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, qua biến cố này và con thấy mình “chẳng là gì cả”.

3.1.2. Con quyết tâm :

         + Tập tự chủ (cửa ngõ): khi nghe

         + Tập tiết độ và vượt qua (tình cảm): mừng

         + Tập tập luyện nhân đức :“tự khiêm tự hạ”

3.2. YÊU NGƯỜI : Xét một trong hai phần [người ] hoặc [việc]. 

    (Biến cố liên quan đến “Một việc” xảy ra):“Tôi  cầu  xin Thiên Chúa  giúp tôi vượt qua chính con người tôi”

4. CA NGỢI VÀ CẦU XIN

 4.1. CA NGỢI THÁNH Ý CHÚA   

4.1. 1. (Biết Chúa) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương thánh hoá và thanh luyện con qua biến cố này,và Chúa yêu thương cho con biết  “Chúa là Đấng dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài (Tv 25,5)” (số 37 / 75, xem 75 mục “Chúa là Đấng ban sức sống” ở Chương 3).

4.1. 2. (Biết mình) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương cho con biết mình “chẳng là gì cả”.

 4.2. CẦU XIN THẦN KHÍ 

4.2. 1. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí  ban cho con  am tường thánh ý Chúa với tất cả khôn ngoan và hiểu biết (x. Cl 1,9)

4.2. 2. Xin Thần Khí thanh tẩy nơi con tội ““tự cao tự đại””

                          và ban cho con tập luyện nhân đức “tự khiêm tự hạ”

4.2. 3. Xin Thần Khí, ban cho con đầy sức mạnh, tình thương và biết  tự chủ (x. 2 Tm 1,7) qua việc “kiên trì tập luyện vượt qua chính con người của con”.

 4.3. LỜI CHÚA

   Đức Giê-su Ki-tô lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu (Pl 2,8-9).

 

 

III. BÀI MẪU 2: Biến cố liên quan đến “một người”

 

1. TƯỜNG THUẬT: Tôi đã “nóng giận”, nói những lời nóng nẩy với một người (Bạn chỉ nói chung chung là “một người”, không bao giờ nêu tên, chức vụ, địa vị... để tránh người khác có thể đoán ra người nào đó, và họ có thể bị tổn thương), vì “có người nói xấu tôi”. Khi tôi “nghe”, do vậy tôi “giận”.

2. PHÂN TÍCH

    Biến cố  làm tôi mất  bình an, đau khổ do nguyên nhân:

2.1. Bẩy cửa  ngõ : khi tôi “nghe”

2.2. Bẩy tình cảm :do vậy tôi “giận”

2.3. Bẩy mối tội : “nóng giận”, cụ thể là  “Nói những lời nóng nẩy” (số 47 của Phần II, chương 2)

     Ý Chúa muốn tôi: tập luyện nhân đức “Hiền hậu”, cụ thể là tập luyện “Hiền lành và nhẫn nhục”(số 47 của Phần II, chương 2)

3. GIẢI PHÁP

3.1. YÊU CHÚA :

3.1.1. Con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương dạy dỗ con nhận ra thánh ý Chúa sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, qua biến cố này và con thấy mình “yếu đuối”.

3.1.2. Con quyết tâm :

         + Tập tự chủ (cửa ngõ): “khi nghe”

         + Tập tiết độ và vượt qua (tình cảm): “giận”

         + Tập tập luyện nhân đức :“Hiền lành và nhẫn nhục”

3.2. YÊU NGƯỜI : Xét một trong hai phần [người ] hoặc [việc]. 

    (Biến cố liên quan đến “một người” ): tôi bị người khác xúc phạm : “tôi chủ động gặp gỡ và tha thứ”.

4. CA NGỢI VÀ CẦU XIN

 4.1. CA NGỢI THÁNH Ý CHÚA   

4.1. 1. (Biết Chúa) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương thánh hoá và thanh luyện con qua biến cố này,và Chúa yêu thương cho con biết “Chúa là Đấng dạy con thực hiện điều đẹp ý Ngài” (143,10) (số 61 / 75, xem 75 mục “Chúa là Đấng ban sức sống” ở Chương 3).

4.1. 2. (Biết mình) Lạy Chúa, con ca ngợi Chúa vì Chúa đã yêu thương cho con biết mình “yếu đuối”.

 4.2. CẦU XIN THẦN KHÍ 

4.2. 1. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô xin Cha ban Thần Khí tràn đầy hồn xác con, xin Thần Khí  ban cho con  am tường thánh ý Chúa với tất cả khôn ngoan và hiểu biết (x. Cl 1,9)

4.2. 2. Xin Thần Khí thanh tẩy nơi con tội “Nói những lời nóng nẩy”,và ban cho con tập luyện nhân đức“Hiền lành và nhẫn nhục”

4.2. 3. Xin Thần Khí, ban cho con đầy sức mạnh, tình thương và biết  tự chủ (x. 2 Tm 1,7) qua việc chủ động gặp gỡ và làm hoà với họ.

 4.3. LỜI CHÚA

Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp (Mt 5,4).

 

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ 

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa