CẨM NANG ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG (III) **** 7_ĐỒNG HÀNH CHO NGƯỜI GẶP BIẾN CỐ ĐEM BÌNH AN hoặc HẠNH PHÚC

 

 

CẨM NANG ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG ( III )

 

THỰC TẬP ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG

 

7. ĐỒNG HÀNH CHO NGƯỜI GẶP BIẾN CỐ ĐEM BÌNH AN hoặc HẠNH PHÚC

 

I. LẮNG NGHE: Bạn nghe câu chuyện của “người được đồng hành”.

II. PHÂN TÍCH

1. Nhìn qua biến cố để tạ ơn: Khi “người được đồng hành” kể về biến cố đem lại bình an hoặc hạnh phúc, thì bạn hãy hướng  lòng họ dâng lời tạ ơn.

2. Nhìn ra Thánh Ý Chúa: Bạn sẽ nhìn ra được  Ý Chúa muốn nơi họ:

2.1. Sám hối (x. Mt 11,20-21)

2.2. Tin Đức Giêsu (x. Ga 2,9a.11)

2.3. Theo Đức Giêsu (x. Lc 5,9.11)

2.4. Yêu mến Đức Giêsu (x. Lc 7,47)

2.5. Làm chứng về tình yêu của Đức Giêsu (x. Mc 5,18-20)

   * HOẶC một ý lực đạo đức nào bạn thấy phù hợp.

 

III. LỜI KHUYÊN QUA BIẾN CỐ ĐEM LẠI BÌNH AN hoặc HẠNH PHÚC

1. Ý NGHĨA

1.1. Tạ ơn vì chiến thắng thế gian, Xa-tan, và đam mê của mình: Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta (1 Cr 15,57).

1.2. Tạ ơn vì biết biến cố là điều Thiên Chúa muốn: Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su (1 Tx 5,18).

2. TẠ ƠN VÀ CA NGỢI CHÚA TRONG CHÚA KITÔ

2.1. Tạ ơn và ca ngợi vì Thiên Chúa đáp lời thỉnh nguyện, cầu khẩn, van xin:Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện (Pl 4,6).

2.2. Tạ ơn và ca ngợi vì lòng tin phát triển mạnh, và lòng yêu thương gia tăng: Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em: đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng (2 Tx 1,3).

2.3. Tạ ơn và ca ngợi vì Chúa đã tín nhiệm gọi đến phục vụ Người: Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người (1 Tm 1,12).

** HOẶC một ý lực tạ ơn nào khác bạn thấy thích hợp.

3. HIỆP DÂNG LỜI TẠ ƠN VỚI CHÚA KITÔ

3.1. Qua ơn lành của Chúa mà chúng ta nhận, chúng ta “xác tín” tình yêu của Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô trong Thánh Thần.

3.2. Khi hiểu ra, chúng ta sẽ yêu Chúa Giêsu hơn, và chúng ta “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12,1).

IV. LỜI KHUYÊN QUA LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: Bạn có thể dùng các câu lời Chúa sau đây, hoặc những câu khác mà bạn thấy thích hợp với người đang được đồng hành với bạn:

1.1. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông (Mt 15,36).

1.2. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này (Mt 26,27).

1.3. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri (Lc 17,16).

1.4. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn (Ga 6,23).

1.5. Trước hết, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi về tất cả anh em, vì trong khắp hoàn cầu, ai ai cũng đều nói đến lòng tin của anh em (Rm 1,8).

1.6. Ai để ý đến ngày này ngày nọ, thì làm thế để kính Chúa. Người ăn, thì vì Chúa mà ăn, bởi lẽ họ tạ ơn Thiên Chúa. Còn người không ăn, thì không ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Thiên Chúa (Rm 14,6).

1.7. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta (1 Cr 15,57).

1.8. Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Ki-tô, tạ ơn Người là Đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Ki-tô, như hương thơm, lan toả khắp nơi (2 Cr 2,14).

1.9. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện (Pl 4,6).

1.10. Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn (Cl 4,2).

1.11. Bởi thế, về phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu (1 Tx 2,13).

1.12. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su (1 Tx 5,18).

1.13. Thưa anh em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em: đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh em, lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng (2 Tx 1,3).

1.14. Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hoá và nhờ lòng tin vào chân lý (2 Tx 2,13).

1.15. Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ Người (1 Tm 1,12).

2. LỜI KHUYÊN: Bạn dựa trên Lời Chúa để củng cố họ trong đức tin, kiên trì trong đức ái, và vững lòng trông cậy.

 

V. Bài Mẫu ĐỒNG HÀNH VỀ BIẾN CỐ ĐEM LẠI BÌNH AN hoặc HẠNH PHÚC

  1. LẮNG NGHE: Bạn nghe câu chuyện của “người được đồng hành”

     Em có tham dự khoá tĩnh tâm. Em cảm thấy Chúa yêu thương em quá nhiều, khi đến Đan viện (nơi tĩnh tâm) em có cảm giác như đi về Nhà Cha. Em cảm thấy thật sung sướng và bình an, dễ dàng buông thả mọi sự, không còn lo nghĩ đến chuyện gì. Nên tâm hồn em bay bỗng và hay suy diễn… thầy phụ trách trao cho em chìa khoá phòng số 14, thế là em nghĩ ngay “ Chúa muốn em chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa”. Em phủ phục trước tượng thánh giá trong phòng để cảm tạ Chúa, mà trong lòng xao xuyến đến rơi lệ.

2. PHAN TICH

2.1. Nhìn qua biến cố để tạ ơn: Chị hãy tạ ơn Chúa, vì Ngài ban cho chị có cái nhìn tạ ơn trong những biến cố nhỏ trong cuộc sống.

2.2. Nhìn ra Thánh Ý Chúa: Chị nhìn ra được qua biến cố này Chúa muốn chị Tin Đức Giêsu hơn nữa (x. Ga 2,9a.11).

3. LỜI KHUYÊN QUA BIẾN CỐ ĐEM LẠI BÌNH AN hoặc HẠNH PHÚC

3.1. Ý NGHIA

    Chị hãy tạ ơn và ca ngợi vì biết biến cố là điều Thiên Chúa muốn: Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su (1 Tx 5,18).

3.2. TẠ ƠN VÀ CA NGỢI CHUA TRONG CHÚA KITÔ

     Chúa ban cho chị nhìn ra lòng thương xót và quan phòng đối với chị qua biến cố khiến lời tạ ơn và ca ngợi vì lòng tin của chị phát triển mạnh, và lòng yêu thương gia tăng.

3.3. HIỆP DANG LỜI TẠ ƠN VỚI CHÚA KITÔ  

1/ Qua ơn lành của Chúa mà chị nhận ra, chị “xác tín” tình yêu của Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô trong Thánh Thần.

2/ Khi nhận ra, chị hãy yêu mến Chúa Giêsu hơn, và chị “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để chị thờ phượng Người” (x. Rm 12,1).

4. LỜI KHUYÊN QUA LỜI CHÚA

4.1. Lời Chúa:

      Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn (Cl 4,2).

4.2. Lời khuyên:

       Chị nhận ra tình yêu của Chúa là điều tốt rồi, nhưng chị hãy siêng năng cầu nguyện hơn để cám ơn Chúa và sống trong tình yêu Ngài luôn mãi. Hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn, lời tạ ơn phải là hơi thở của tâm hồn luôn tri ân tình yêu Chúa. Chị hãy thể hiện lời tạ ơn và lòng yêu mến qua việc yêu thương và phục vụ Chúa nơi anh chị em mình.

  

Năm 2000, viết tại Dòng Sức Sống Chúa Kitô

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống.

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung XV.

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa