CANH TÂN ĐỨC TIN Ở MỄ DU

 

CANH TÂN ĐỨC TIN Ở MỄ DU

Ngày 08-02-2019

Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Ý đã phát biểu về Mễ Du trong ngày 08-02-2019 như sau :

“Mễ Du đang trở thành một trong những linh địa phổ biến nhất ở Âu Châu. Nhiều người được khơi dậy trở lại đức tin của mình. Điều thứ nhất là ở linh địa này việc phụng vụ diễn ra phù hợp với tất cả các quy tắc của Giáo Hội, và nhiều người đến đây hành hương để cầu nguyện, thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể và để xưng thú tội lỗi. Điều thứ hai ở nơi đây là các khía cạnh đoàn sủng hay đặc sủng mà Giáo Hội sẽ phải công bố.”

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo themedjugorjewitness.org)

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa