CHA LIVIO CHIA SẺ VỀ SỨ ĐIỆP NGÀY 25-09-2019

 

CHA LIVIO CHIA SẺ VỀ SỨ ĐIỆP NGÀY 25-09-2019

AI CÓ THỂ NHẬN RA MỘT SỰ BIỂU LỘ TÌNH CẢM NÀO ĐẸP ĐẼ HƠN NẾU KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH ĐỨC MẸ ?”

Description: padrelivio.radiomaria

Trong phần xã luận ngày 26-09-2019 trên Đài Phát Thanh Maria, Cha Livio Fanzaga nhấn mạnh một lời phát biểu đặc biệt đã làm cho Cha có ấn tượng lớn : Đức Mẹ, như mọi lần, mời gọi chúng ta : “làm chứng bằng việc sống với tình yêu thương mà hết ngày này sang ngày khác, Thiên Chúa đã bao phủ trên các con bằng sự hiện diện của Mẹ.” Ai đã có thể nhận ra một sự biểu lộ tình cảm đẹp đẽ hơn, nếu không phải là Đức Mẹ ? Phần cuối để khép lại Sứ Điệp là điều đã có từ xa xưa nhưng lại luôn luôn mới mẻ : “mở lòng ra (cho tình yêu của Thiên Chúa) và cầu nguyện bằng trái tim trong đức tin

Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại Sứ Điệp ngày 25-09-2019 này :

Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ, để Mẹ có thể giúp các con.

Hỡi các con bé nhỏ ! Hãy lần hạt Mân Côi và suy niệm các Mầu Nhiệm Mân Côi, bởi vì các con cũng trải qua nhiều niềm vui và lắm nỗi ưu phiền trong đời sống của các con. Bằng cách đó, các con biến đổi các mầu nhiệm thành sự sống của các con, vì sự sống là một mầu nhiệm cho đến khi các con đặt đời sống vào tay Thiên Chúa.

Bằng cách đó, các con mới có trải nghiệm đức tin như Thánh Phêrô gặp Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần đã đầy ắp lòng Ngài. Hỡi các con bé nhỏ, các con cũng được kêu gọi làm chứng bằng việc sống với tình yêu thương mà hết ngày này sang ngày khác, Thiên Chúa đã bao phủ trên các con bằng sự hiện diện của Mẹ.

Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy mở lòng ra và cầu nguyện bằng trái tim trong đức tin. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Dưới đây là lời chia sẻ của Cha Livio phát hành trên trang thông tin điện tử của Đài Phát Thanh Maria

“Quý vị thân mến ! Một lần nữa, Đức Nữ Vương Hòa Bình mời gọi chúng ta nguyện đọc Kinh Mân Côi cho các ý chỉ của Mẹ. Không nghi ngờ gì cả, có một sự liên quan đến Tháng Mười, nhắc nhớ đến cuộc hiện ra lần cuối cùng của Đức Mẹ ở Fatima là nơi Mẹ hiện ra với tư cách là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Qua nhiều thập kỷ hiện ra ở Mễ Du, Đức Mẹ thúc giục chúng ta nguyện đọc Kinh Mân Côi trong những thời điểm khó khăn nhất, như một thứ khí giới chống lại Satan, mà nó, nhờ thị nhân Ivan, vào thời  gian rất gần đây đã tiết lộ kế hoạch của tên trùm thế giới về nhân loại đang mỗi ngày mỗi xa lìa Thiên Chúa hơn, và thay vì Thiên Chúa, nhân loại lại đặt chính mình ở trên hết mọi sự.”

Đức Mẹ không chỉ mời gọi chúng ta cầu nguyện mà còn suy niệm các Mầu Nhiệm Mân Côi, trong đó gói ghém công trình Cứu Chuộc, để khi chiêm ngắm Chúa Giêsu, các niềm vui và nỗi buồn của đời sống chúng ta cũng được thánh hóa, nếu không, chúng ta sẽ sống trong màn đêm u tối và những điều chúng ta thắc mắc sẽ không có câu trả lời. Khi người ta suy niệm về các Mầu Nhiệm, đức tin được canh tân và có được sức mạnh để đặt cuộc đời mình vào tay Thiên Chúa, như Thánh Phêrô, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, đã đặt bản thân mình vào lời kêu gọi của Chúa Giêsu.

Description: Our Lady

Như mọi khi, Đức Mẹ mời gọi chúng ta “làm chứng bằng việc sống với tình yêu thương mà hết ngày này sang ngày khác, Thiên Chúa đã bao phủ trên các con bằng sự hiện diện của Mẹ.” Ai đã có thể nhận ra sự biểu lộ tình cảm đẹp đẽ hơn chính Đức Mẹ ? Phần cuối để khép lại Sứ Điệp là điều đã có từ xa xưa nhưng lại luôn luôn mới mẻ : mở lòng ra cho tình yêu của Thiên Chúa và cầu nguyện bằng trái tim trong đức tinSức mạnh của lời cầu nguyện cất lên từ trái tim – lời cầu nguyện mãnh liệt đầy yêu thương – sẽ biến đổi thế giới.

Linh Mục Livio.

Phần gợi ý suy nghĩ thêm của Mysticpost.com : Có phải thời buổi chúng ta giờ đây trở nên nghiêm trọng hơn ? Đức Mẹ chưa từng thúc giục chúng ta lần hạt Mân Côi trong 3 Sứ Điệp liên tiếp nhau :

- Trích Sứ Điệp ngày 25-08-2019 : “Hỡi các con bé nhỏ ! Hãy làm chứng với chuỗi Mân Côi trong tay, để các con thuộc về Mẹ và quyết chí nên Thánh.

- Trích Sứ Điệp ngày 02-09-2019 : “Hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày – đó là vòng hoa kết nối trực tiếp các nỗi đớn đau, các niềm khổ ải, các ước nguyện và hy vọng của các con với Mẹ.

- Trích Sứ Điệp ngày 25-09-2019 : “Hãy lần hạt Mân Côi và suy niệm các Mầu Nhiệm Mân Côi…

(Jn. M. Mai Thy Sơn biên dịch theo Mysticpost.com)

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa