CHA SLAVKO BARBARIC NÓI VỀ CẦU NGUYỆN VÀ ĂN CHAY

 

CHA SLAVKO BARBARIC NÓI VỀ CẦU NGUYỆN VÀ ĂN CHAY

Text Box:   Các con thân yêu ! Các con quên rằng tất cả các con đều quan trọng.”

Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe Sứ Điệp Ngày Thứ Năm cuối cùng và cố gắng cắt nghĩa theo ngữ cảnh của tất cả các Sứ Điệp khác :

Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Hỡi các con yêu dấu, các con quên rằng tất cả các con đều quan trọng. Người cao tuổi đặc biệt quan trọng trong gia đình. Hãy thúc giục họ cầu nguyện. Chớ gì những người trẻ tuổi là một tấm gương sáng đối với những người khác bằng đời sống của họ và chớ gì họ làm chứng cho Chúa Giêsu. Hỡi các con thân yêu ! Mẹ nài nỉ các con hãy bắt đầu thay đổi (đời sống) qua việc cầu nguyện, rồi các con sẽ biết là các con cần phải làm gì. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 24-04-1986)

Những cuộc hiển linh của Đức Mẹ Maria cho chúng ta thực sự thấy làm thế nào để đi đến hòa bình và làm sao để giành được hòa bình. Tôi cho rằng tất cả mọi người chúng ta có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi : “Tại sao ta ở đây ?” từ cái thực tế này. Có lẽ bởi vì tôi tin rằng nơi này, trong 5 năm qua (Cha Slavko soạn bài này năm 1986  chú thích của người dịch), nơi này đã trở thành một nơi để cầu nguyện, để ăn chay và để thức tỉnh lại đức tin, nơi mà người ta có thể tìm thấy bình an, nơi con người có thể hòa giải với Thiên Chúa và làm hòa với tha nhân.

Trong 5 Sứ Điệp đầu tiên, Đức Mẹ đều nói Hãy cầu nguyện.” Kể từ ngày 01-03-1984, Đức Mẹ ban cho chúng ta một Sứ Điệp vào mỗi ngày Thứ Năm hàng tuần. Khi đọc các Sứ Điệp này, chúng ta có thể thấy rằng không có Sứ Điệp nào mà không có lời mời gọi mạnh mẽ Hãy cầu nguyện.”

Đương nhiên là chúng ta phải tự hỏi tại sao lại có lời mời gọi cầu nguyện này. Nếu anh chị em đọc Sứ Điệp, thì anh chị em sẽ hiểu được lý do tại sao. Nhiều lần Đức Mẹ nói đi nói lại : Các con hãy cầu nguyện và các con sẽ có mọi thứ các con ước mong.”, Hãy cầu nguyện rồi các con sẽ có bình an, niều vui sâu xa, các con sẽ khắc phục sự mệt mỏi, các con sẽ có tình yêu thương, sức mạnh để làm hòa, và nhiều điều khác.

Nhiều người đã khám phá ra được một điều rất quan trọng ở Mễ Du đây : họ có thể cầu nguyện và có thời gian để cầu nguyện.

Nhiều người trong chúng ta nhiễm cái thói quen hay nôn nóng của thế giới hiện đại, nên không còn thời gian để cầu nguyện, và nhiều người lại tự bào chữa cho mình : “Tôi không có đủ thời gian.” Nếu nói rằng : “Tôi thấy cầu nguyện không cần thiết.” thì thành thật hơn. Chúng ta không thể thấy được giá trị của việc cầu nguyện nữa. Khi nghĩ đến tất cả mọi người chúng ta có lòng ao ước hòa bình, bình an, mong muốn yêu thương và mong muốn được yêu thương, thì lời Đức Mẹ nói với chúng ta : Các con hãy cầu nguyện rồi các con sẽ có mọi điều này là sự thật. Và chúng ta làm gì ? Chúng ta bỏ cầu nguyện, chúng ta không có thời gian dành cho việc cầu nguyện, chúng ta tin rằng mình có thể giải quyết được mọi sự bằng tiền bạc của mình, bằng các máy móc thiết bị của mình, và không biết gì hơn nữa. Đây là một điều sai lầm rất lớn, cũng đang hiện diện ở trong đời sống của người Kitô hữu chúng ta.

Nhưng một khi khám phá ra giá trị của việc cầu nguyện, thì chúng ta tìm được thời gian để cầu nguyện và cùng với Thiên Chúa bắt đầu lại việc tổ chức đời sống của chúng ta.

Đây là sự hoán cải của chúng ta. Đây là ý nghĩa của những lời Đức Mẹ nói trong các Sứ Điệp : Các con hãy từ bỏ mình, chớ gì các con để cho Mẹ hướng dẫn các con.”

Trong một Sứ Điệp ngày Thứ Năm cuối cùng, Đức Mẹ nói : Các con quá bận tâm với của cải vật chất, trong những của cải này, các con đánh mất mọi sự mà Thiên Chúa mong muốn ban tặng cho các con.”

Nói cách khác, là vị trí hàng đầu trong đời sống của anh chị em không có Thiên Chúa, không có tình yêu của Thiên Chúa, hay không có bình an; của cải vật chất đã chiếm vị trí trên cùng.

Đương nhiên, nếu chúng ta gặp gỡ nhau không qua trái tim mình, mà gặp gỡ nhau với tiền với bạc, với sức mạnh cơ bắp của chúng ta, với cái đầu của chúng ta, thì những cuộc xung đột và chiến tranh phải đi theo. Tôi muốn giải thích cho anh chị em hiểu rằng Đức Mẹ không bao giờ nói những lời chống đối những gì chúng ta đang có, chống đối tiền tài của chúng ta hay chống đối công ăn việc làm của chúng ta, không đời nào. Nhưng có nhiều lần Đức Mẹ nói về việc thay đổi mối quan hệ của chúng ta với tất cả tài sản của chúng ta đang có và tìm ra một trật tự các giá trị mới mẻ trong đời sống chúng ta. Đây là điều mà những cuộc hiển linh đang thực hiện, để sản sinh ra một sự trật tự các giá trị mới mẻ này trong đời sống chúng ta.

Qua Đức Mẹ, Thiên Chúa không mời gọi chúng ta để mất đi điều gì đó, mà để thay đổi các giá trị của chúng ta dưới ánh sáng đức tin của chúng ta. Chính vì thế mà Đức Mẹ luôn nói với chúng ta Hãy cầu nguyện.” Không có cầu nguyện, thì sự thay đổi này không thể có. Nhưng không phải mọi lời cầu nguyện của chúng ta thay đổi đời sống của chúng ta và đem lại sự hài hòa trong đời sống chúng ta. Anh chị em đều biết rằng Chúa Giêsu đã bảo ban chúng ta đừng cầu nguyện như dân ngoại, chỉ bằng môi bằng miệng, mà phải cầu nguyện xuất phát từ trái tim; tiên vàn phải tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa và Nước Trời, rồi sau đó tất cả những thứ khác sẽ được ban cho chúng ta. Ở đây Đức Mẹ đang mời gọi chúng ta chân thành cầu nguyện và cầu xin cho việc cầu nguyện chân thành đó trở nên việc cầu nguyện có hiệu lực, cầu xin cho lời cầu nguyện được trở nên thiết thực. Đức Mẹ nói : Một lần nữa, Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện.”

Cầu nguyện chân thành có nghĩa là gì ? Có nghĩa là cảm nhận được Lời Thiên Chúa trong tâm hồn mình, trong trái tim mình và để cho bản thân mình được những Lời này đánh động. Lời Chúa có đánh động lòng chúng ta hay không ? Đối với ta khi Chúa nói : “Cha ban tình yêu của Cha cho con”, “Cha ban cho con Mình Thánh của Cha”, “Này là Lời Cha dành cho con”, và từ trên Thánh Giá : “Này là Mẹ của con. Này là con của Bà”, “Hãy làm hòa với người anh em của con”, “Hãy yêu thương đồng loại, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, yêu mến bản thân mình chứ đừng hủy hoại bản thân mình.” có ý nghĩa là gì ?

Nếu những lời này khiến chúng ta hờ hững và nếu chúng ta tiếp tục tìm lời bào chữa (cho việc thiếu cầu nguyện, không cầu nguyện) thì có nghĩa là việc cầu nguyện đó không công hiệu, việc cầu nguyện đó không đánh động lòng chúng ta và chúng ta khép kín lòng mình. Hay nói cách khác, Thánh Giá có ý nghĩa gì đối với anh chị em trong gia đình ? Khi chúng ta nhìn lên Thánh Giá thì Thánh Giá có mời gọi chúng ta yêu thương và hòa giải không ? Thánh Giá có giúp anh chị em không nguyền rủa cũng như không dùng những lời lẽ tục tằn hay không ? Thánh Giá có giúp anh chị em yêu thương đồng loại không ? Thánh Giá có giúp anh chị em chấp nhận Đức Mẹ không, có cầu nguyện hay không ?

Nếu chúng ta tiếp tục cư xử một cách ích kỷ trước Thánh Giá, trước tượng Chịu Nạn, nếu chúng ta quả  quyết không thể tha thứ khi có ai đó xúc phạm chúng ta, thì điều đó có nghĩa là Thánh Giá câm lặng và không nói năng gì với chúng ta nữa. Bằng cách mời gọi chúng ta cầu nguyện, Đức Mẹ muốn chúng ta được Lời Chúa đánh động một lần nữa, cũng như muốn chúng ta đừng sợ hãi khi phải đối diện với những sự việc này. Như một người mẹ, Đức Mẹ mời gọi chúng ta : Hãy làm điều này rồi các con sẽ nhận được mọi thứ các con đang cần.” Trong một Sứ Điệp, Đức Mẹ nói : Mẹ biết rằng các con muốn sống theo tất cả những điều Mẹ nói với các con, nhưng các con chưa thể làm được như thế vì các con chưa khởi sự cầu nguyện.”

Cũng trong Sứ Điệp này, chúng ta có một thí dụ về việc lời trong Sứ Điệp có làm cho chúng ta động lòng hay không; Đức Mẹ nói : Các con thân yêu ! Các con quên là tất cả các con đều quan trọng.” Đức Mẹ nói những lời này rất nghiêm túc. Mẹ nói với cá nhân mỗi người chúng ta : Các con đều quan trọng.”

Đôi khi chúng ta nói về các mặc cảm tự ti theo tâm lý học; có nhiều người, nhất là trong giới trẻ, đã mất đi ý nghĩa của đời sống, ý nghĩa của việc hy sinh, ý nghĩa của tình yêu thương và nhiều phương diện khác, nên không muốn sống trên đời và như thế là mở ra con đường cho việc nghiện ngập ma túy, rượu chè, mở đường cho tội ác và mọi thứ tiêu cực xấu xa. Đức Mẹ nói với từng người chúng ta : Các con đều quan trọng, tôi tin rằng những lời này của Đức Mẹ chữa lành linh hồn chúng ta và lòng dạ chúng ta khỏi mọi nỗi ưu tư và sợ hãi. Chúng ta đều quan trọng đối với Đức Mẹ và quan trọng đối với nhau.

Nếu chúng ta chấp nhận điều này và khởi sự sống với điều này, thì ai còn dám ghét bỏ ai nữa, hoặc ai dám hủy diệt ai vì thù hận nữa ? Bậc cha mẹ nào còn dám bạo hành với nhau hoặc dám ly dị nếu họ trở quan trọng đối với nhau cũng như nếu con cái họ trở nên quan trọng đối với họ ? Hãy xem điều mà Đức Mẹ đang nói với chúng ta quan trọng như thế nào. Trong Nước Trời không có ai nhàn rỗi vì không có con người nào từ chối yêu thương.

Như thế, nếu ta quyết tâm yêu thì ta sẽ luôn có nhiều việc phải làm. Đừng có phàn nàn là anh chị em không có việc gì để làm. Anh chị em đều có việc cả đấy. Nhiều người đang chờ đợi anh chị em giúp đỡ, bằng một lời nói của anh chị em và sự hiện diện của anh chị em.

(Cha Slavko Barbaric – ngày 26-04-1986 – Phần 1)

Cha Slavko tiếp tục bài giáo huấn của Ngài theo Sứ Điệp :

Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Hỡi các con yêu dấu, các con quên rằng tất cả các con đều quan trọng. Người cao tuổi đặc biệt quan trọng trong gia đình. Hãy thúc giục họ cầu nguyện. Chớ gì những người trẻ tuổi là một tấm gương sáng đối với những người khác bằng đời sống của họ và chớ gì họ làm chứng cho Chúa Giêsu. Hỡi các con thân yêu ! Mẹ nài nỉ các con hãy bắt đầu thay đổi (đời sống) qua việc cầu nguyện, rồi các con sẽ biết là các con cần phải làm gì. Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.” (SĐ 24-04-1986)

Trong Sứ Điệp trên, chúng ta có một mẫu người : Người cao tuổi đặc biệt quan trọng trong gia đình.” Khi được dẫn dắt theo Sứ Điệp này, tôi thường tự vấn lòng mình và tôi cũng xin anh chị em tự vấn lòng mình là lần cuối anh chị em đã nói với người có tuổi ở chỗ nào đó trong gia đình mình, hoặc trong thân tộc mình : “Ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, cô,chú, thím, dượng, dì… rất quan trọng đấy !” ? Có lẽ bởi chúng ta chưa hề nói ra điều này, nên những người cao tuổi mất đi mọi ước vọng trong đời, và mất đi mọi niềm vui trong đó. Nhiều người cao tuổi đã sống với niềm tin là mình có giá khi còn làm việc, và sau khi hưu trí thì mất đi ý nghĩa của đời sống, nên họ đánh mất niềm vui và cảm thấy mình không còn quan trọng.

Hãy nhìn vào cách Đức Mẹ đang dạy bảo chúng ta, cách Đức Mẹ muốn mở rộng tầm mắt chúng ta ra cho các nhu cầu của nhau. Từ những lời ta nói, có thể là những lời của một người trẻ tuổi, mà niềm vui của bậc cha mẹ dựa vào đó; và từ những lời người cha người mẹ nói mà cuộc đời của con cái dựa vào đó. Vì thế, anh chị em thấy chúng ta quan trọng đối với người khác biết chừng nào, cuộc đời của người khác có thể thực sự tùy thuộc vào tôi, vào anh chị em đấy. Nếu chúng ta khám phá ra được các giá trị này, thì đời sống sẽ thay đổi và có thể chúng ta sẽ có một cơ hội mới mẻ để khám phá ra điều vô nghĩa trong những trận cãi cọ, căm ghét, đố kỵ của chúng ta, trong việc chúng ta khép chặt lòng mình và chỉ tìm kiếm điều gì đó cho bản thân chúng ta

Đức Mẹ nói với chúng ta dành cho những người cao tuổi : Hãy thúc giục họ cầu nguyện.” Những lời này phải được hiểu là có quan đến những lời cuối cùng trong Sứ Điệp này : Hãy bắt đầu thay đổi (đời sống) qua việc cầu nguyện, rồi các con sẽ biết là các con cần phải làm gì.” Qua Sứ Điệp này, một lần nữa, cầu nguyện là một cách để khám phá ra rằng tôi quan trọng, anh chị em đều quan trọng, từng người chúng ta đều quan trọng. Nhờ cầu nguyện, chúng ta có thể khám phá ra chúng ta phải làm gì.

Trong một Sứ Điệp, Đức Mẹ nói : Các con thân yêu ! Mẹ hoàn toàn mong muốn dẫn dắt các con.” Tại sao chúng ta lại nói “Tôi không biết phải làm gì. Tôi sợ lắm” ? Nếu Đức Mẹ nghiêm túc nói với chúng ta : Mẹ hoàn toàn mong muốn dẫn dắt các con.” Thì chúng ta phải đưa tay mình ra cho bàn tay Mẹ. Tôi chắc rằng bằng việc anh chị em đến Mễ Du đây, đó là điều mà anh chị em muốn làm.

Bây giờ xin có vài lời nói với những bạn trẻ. Đức Mẹ đang đòi hỏi các bạn rất nhiều. Đức Mẹ nói : Chớ gì giới trẻ trở thành một tấm gương sáng cho người khác bằng đời sống của họ và chớ gì họ làm chứng cho Chúa Giêsu.”

Nếu các bạn hỏi tôi phải làm chứng như thế nào, tôi xin trả lời : “Hãy thử làm chứng đi”. Làm thế nào các bạn có thể trở thành một tấm gương phản chiếu hình ảnh Chúa Giêsu ? Bằng việc làm chứng ! Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta sống một cuộc đời tràn đầy niềm vui, tràn đầy yêu thương dành cho mọi người, một đời sống đầy bình an và một trái tim sẵn sàng đem đến bình an cho mọi người. Chúa Giêsu đã mời gọi tất cả chúng ta tha thứ khi bị xúc phạm chứ không báo thù; Người đã mời gọi chúng ta hãy làm cho các ơn huệ của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta được tăng thêm nhiều, điều này có giá trị đặc biệt đối với các bạn trẻ.

Các bạn trẻ có rất nhiều khả năng để làm tăng thêm nhiều các ơn huệ này. Trong đời sống thanh niên, tất cả sự lười biếng, tất cả việc thể hiện “cái tôi” của mình thực sự là một tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ đã đề nghị hai ngày ăn chay và cầu nguyện, tại sao ? Không phải để hủy hoại chúng ta. Nếu một huấn luyện viên muốn cho các thanh niên trong đội ngũ của mình sẵn sàng, thì người ấy sẽ không huấn luyện các thanh niên tiết giảm đến mức không còn sức lực hay tài nghệ gì, mà là để chuẩn bị cho họ có được một đội ngũ tài giỏi cho mùa thi đấu sắp tới. Cũng vậy, Đức Mẹ đòi hỏi các điều nhất định nhằm để chuẩn bị cho các bạn thanh niên có thể đối diện với cuộc đời, chứ không làm cho các bạn uể oải mỏi mòn. Chúng ta, là những người cao tuổi, cũng có thể trở nên trẻ trung với một điều kiện là trở nên trẻ trung trong tinh thần và trong linh hồn. Người nào muốn canh tân đời sống của mình thì sẽ không mất hy vọng, và cho dù có những gian khó ập đến thì cũng vẫn còn trẻ trung.

Đức Mẹ muốn điều gì ở chúng ta? Mẹ muốn giúp chúng ta mở lòng mình ra cho bình an, sẵn sàng sống trọn vẹn cuộc sống, sau đó chúng ta có bao nhiêu tuổi thì cũng chẳng là vấn đề gì.

Chúng ta phải sẵn sàng mở lòng mình ra trong cầu nguyện; y như việc ta mở lòng mình ra khi ở bên cạnh một người bạn, ta mở lòng mình ra cho Thiên Chúa thì cũng thế. Nếu ta không dành thời gian với người nào đó, thì ta sẽ không bao giờ mở lòng mình ra, điều đó cũng tương tự đối với việc cầu nguyện.

Bây giờ tôi xin tất cả các bạn bắt đầu thay đổi bản thân mình bằng việc cầu nguyện. Tôi đã nói với các bạn là Đức Mẹ đang đòi hỏi việc cầu nguyện tích cực; điều này có nghĩa là Đức Mẹ đang mời gọi chúng ta thay đổi. Nếu chúng ta đón nhận Lời Chúa bằng trái tim mình, thì Lời Chúa sẽ nói với chúng ta. Điều kiện cần để đón nhận Lời Chúa với một tâm hồn mới mẻ là cầu nguyện. Nếu các bạn có đọc các Sứ Điệp, thì các bạn sẽ nhận ra là Lời Chúa được nhắc lại theo một cách nói khác trong mỗi Sứ Điệp.

Nhưng còn có một phương tiện quan trọng khác dành sẵn cho chúng ta, đó là việc ăn chay. Đó là một nét đặc biệt của Đức Mẹ. Tất cả mọi công thức nấu nướng đồ ăn thức uống của chúng ta đã trở nên rất phức tạp, rắc rối, nhưng Đức Mẹ vẫn còn y như hai ngàn năm trước đây; Đức Mẹ đã không thay đổi cách thức nấu nướng trong nhà bếp, mà Mẹ gợi ý chúng ta đang trong một thế giới hiện đại tân kỳ có sẵn mọi thứ. Đức Mẹ nói : ăn chay cách lý tưởng là bằng bánh mì và nước lã. Nhưng điểm nhấn là bằng bánh mì.

Khi đến nước Ý, chúng tôi tìm thấy các đặc sản của các bạn, và khi các bạn đến Mễ Du thì các bạn cũng thấy có đặc sản này. Tại sao : Đức Mẹ đâu có đòi hỏi chúng ta phải ăn chay vì Mẹ hạnh phúc nếu chúng ta đói đâu !!! Không phải như vậy đâu !!! Đây là dịp may để chúng ta sống bằng bánh mì, và đó là một phương diện, có lẽ đó là phương diện hàng đầu mà chúng ta nên khám phá, phương diện Thánh Thể của việc ăn chay này. Bằng việc sống bằng bánh mì hai ngày trong tuần, chúng ta sẽ khám phá ra bánh mì quan trọng như thế nào và nhờ khám phá ra của ăn hàng ngày mà chúng ta sẽ dễ được đưa đến hiểu rõ hơn về tấm bánh Thánh Thể của chúng ta. Việc này sẽ đến dần với chúng ta từng bước một.

Việc ăn chay có giá trị riêng của ăn chay, ăn chay đối đãi với chúng ta như một phương tiện, phục vụ chúng ta vì đức tin của chúng ta, vì lời cầu nguyện của chúng ta, vì yêu thương và hòa giải.

Trong Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu nói rằng những người có tâm hồn nghèo khó trước Nhan Thánh Thiên Chúa đều có phúc. Người không nói phúc cho những ai chẳng có gì, mà nói rằng phúc cho những ai khó nghèo trong tâm hồn. Chúng ta có thể diễn dịch lời này theo ý nghĩa là : phúc cho tất cả những ai cảm thấy cần phải có Thiên Chúa. Như thế, trở nên nghèo khó có nghĩa là mở lòng mình ra.

Ngày hôm nay, các biên tập viên của tạp chí địa phương Spot đã hỏi chị Vicka là Đức Mẹ hướng dẫn chị ấy như thế nào, chị ấy có thể miêu tả Đức Mẹ như thế nào : là bạn hữu, là hiền mẫu, người cõi trên khó đến gần ? Chị Vicka đã miêu tả Đức Mẹ một cách đáng yêu nhất : “Đức Maria là Mẹ.”

Sau đó,họ hỏi chị : “Chị diễn đạt điều gì tuyệt vời nhất ở nơi Đức Mẹ ?” Chị Vicka trả lời : “Lòng nhân từ và dịu dàng đặc biệt của Mẹ. Đức Mẹ là một người Mẹ yêu thương mọi người và mong muốn tất cả chúng ta được cứu rỗi, toàn thể nhân loại được cứu rỗi.”

Tôi kể cho các bạn việc này vì chúng ta phải hiểu rằng mọi thứ mà Đức Mẹ ban tặng cho chúng ta, Mẹ tỏ ý cho chúng ta biết như một người mẹ đã hiểu và thi hành nghiêm túc những lời của Chúa Giêsu : “Này là con Bà.” Đức Mẹ hằng giữ những lời ấy trong lòng. Đó là những lời đã làm cho Đức Mẹ cảm động.

Nếu có người nói : “Đức Mẹ đang đòi hỏi nhiều điều quá, có lẽ nào vậy.” Chúng ta phải chấp nhận thôi. Đức Mẹ yêu thương chúng ta và chính vì thế mà Mẹ mời gọi chúng ta, tôi chắc chắn là với việc đến Mễ Du đây, anh chị em đều hiểu và chấp nhận tiếng mời gọi của Mẹ sẽ muốn tiếp tục đến đây.

Tôi đang mời gọi anh chị em đấy. Việc hoán cải của chúng ta sẽ không bao giờ cùng. Vì thế, anh chị em hãy kiên trì với chính mình. Hoán cải có nghĩa là trưởng thành trong tình yêu, trong bình an và trong tinh thần cầu nguyện và sám hối.

Ai trong chúng ta có thể nói rằng mình đã trưởng thành đến nơi đến chốn, không thể yêu thương hơn được nữa và không thể trưởng thành hơn nữa trong đức tin ?

(Lm Slavko Barbaric, OFM – ngày 26-04-1986 – Phần II)

(Jn. M. Vũ Sơn Bảo dịch theo MaryTv)

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa