CON SỐ ĐÔNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG Ở MỄ DU LÀ MỘT THÁCH ĐỐ CHO GIÁO HỘI, THEO LỜI ĐẶC SỨ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHÁT BIỂU

 

CON SỐ ĐÔNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG Ở MỄ DU LÀ MỘT THÁCH ĐỐ CHO GIÁO HỘI, THEO LỜI ĐẶC SỨ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHÁT BIỂU

Trong một cuộc phỏng vấn trên điện thoại của Đài Phát Thanh Vatican vào ngày Thứ Hai 13-02-2017, Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser đã giải thích việc bổ nhiệm Ngài làm “Đặc Sứ” như một ví dụ về sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với tình hình ở Mễ Du là phải rõ ràng và có trật tự, và là phái viên của Đức Thánh Cha, Ngài có thể đánh giá tình hình ở giáo dân và nhận biết bất kỳ cơ hội phát sinh. Đức Tổng Giám Mục nói thêm : “Trên hết, đó là sự đón tiếp có tính chính quy và mục vụ cho hàng triệu người hành hương đến Mễ Du. Con số rất đông người hành hương là một thách thức cho Giáo Hội và là một lời kêu gọi cải tiến việc đón tiếp nếu có thể.”

Đức Cha Hoser cũng nói về hai khía cạnh chủ yếu có liên quan đến Mễ Du. “Một là : hiện tượng và các Sứ Điệp của Mẹ Thiên Chúa có phải là xác thực ? Đây là một chủ đề của cuộc điều tra thuộc về Ủy Ban đặc biệt do Đức Hồng Y Ruini lãnh đạo. Hai là : phần việc đã được trao phó cho tôi về việc tổ chức chăm sóc mục vụ, trong sự đồng thuận và hài hòa với phẩm trật Giáo Hội nơi giáo dân.”

“Vâng, tôi biết có sự chống đối – hay đúng hơn như ta thường nói, là sự bất đồng – nhưng tôi không thể nói gì được một cách chi tiết vì tôi chưa đến Mễ Du bao giờ. Đây là nơi tôi có thể xuất hiện như là người trung dung trong cuộc xung khắc này.”

Khi được hỏi nếu các lời đề nghị của Đức Cha có thể gồm cả việc bổ nhiệm một vị Giám Quản Tông Tòa cho Mễ Du hay không, Đức Cha Đặc Sứ nói : “Có chứ, đây không phải là điều bất khả. Đối với giáo dân có lẽ sẽ phải bổ sung cấu trúc phẩm trật để các sáng kiến có thể được phối hợp tốt hơn và như thế có hiệu quả hơn. Tôi cần phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là những giả định mà thôi.”

Đức Cha Hoser nói thêm là Ngài không biết khi nào bản báo cáo với Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, hay bất kỳ văn bản nào khác của Ngài sẽ được phát hành công khai.

LINH MỤC CHÁNH XỨ MỄ DU NÓI : LỜI CẦU NGUYỆN ĐÃ ĐƯỢC ĐÁP LẠI.

Linh Mục Chánh Xứ Mễ Du, Cha Marinko Šakota đã trả lời về tin bổ nhiệm Đặc Sứ đến Mễ Du với lời : “Đây là một sự đáp lại lời cầu nguyện, là một thời điểm trong ơn thánh và mừng vui, và cũng là một thời gian trách nhiệm lớn lao cho giáo xứ Mễ Du.”

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo http://www.themedjugorjewitness.org/challenge-to-church)

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa