ĐẶC SỨ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG : SỨ ĐIỆP HÒA BÌNH NHẮM ĐẾN TOÀN THỂ THẾ GIỚI

 

Description: https://i0.wp.com/mysticpost.com/wp-content/uploads/2018/10/Henryk-Hoser-a-Medjugorje-1024x538.jpg?resize=800%2C445&ssl=1

ĐẶC SỨ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG : SỨ ĐIỆP HÒA BÌNH NHẮM ĐẾN TOÀN THỂ THẾ GIỚI

Ngày 07-10-2018

RÔMA – Với việc so sánh Mễ Du, một nơi được người ta cho là Đức Trinh Nữ Maria hiện ra từ năm 1981, với các Đền Thánh Fatima và Lộ Đức đã được công nhận, vị Đặc Sứ của Đức Giáo Hoàng đã đưa ra niềm hy vọng là việc chính thức công nhận Mễ Du cũng sẽ được thực hiện.

Đức Tổng Giám Mục người Ba Lan, Đức Cha Henryk Hoser đã được bổ nhiệm làm “Kinh Lược Sứ Tòa Thánh” vào tháng Năm trong một thời gian vô hạn định ở giáo xứ Thánh Gia-cô-bê tại Mễ Du thuộc Bosnia-Herzegovina là nơi đang nằm dưới sự điều hành của các Linh Mục Dòng Phan Sinh, Ngài đã có lời phát biểu : “Tôi tin là Sứ Điệp Hòa Bình là điểm trung tâm ở Mễ Du đây, nhắm đến toàn thể thế giới.”

Theo vị Giám Chức này, Sứ Điệp được người ta cho là đang được ban ra ở Mễ Du có thể đặt ngang hàng với Sứ Điệp được ban ra tại thành phố Lộ Đức ở nước Pháp cũng như thành phố Fatima của đất nước Bồ Đào Nha. Hai Sứ Điệp của Lộ Đức và Fatima  đã được Tòa Thánh Vatican công nhận là đáng tin đến nay hơn một thế kỷ.

Theo trang thông tin điện tử toàn cầu Total Croatia, Đức Tổng Giám Mục Hoser đã phát biểu : “Những nơi này rất giống nhau về mặt hiện tượng học trên trường quốc tế. Những nơi này chắc chắn là ba địa điểm hành hương lớn nhất. Ở Mễ Du đây chúng ta có hai triệu rưỡi người đến hành hương mỗi năm.”

“Đây là ba Đền Thánh Mẫu kêu gọi ăn năn sám hối, hoán cải và lần hạt Mân Côi.” Đức Tổng Giám Mục Hoser còn lưu ý rằng Lộ Đức là một “Đại Đền Thánh” được dựa trên “sự thật tín lý về Vô Nhiễm Nguyên Tội và cho chúng ta biết về nhân thân của Mẹ Thiên Chúa.”

Fatima, nơi đã được Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đến viếng nhân Kỷ Niệm Bách Chu Niên Đức Mẹ hiện ra tại đây, “cho chúng ta một cái nhìn về lịch sử đương đại của thế giới cũng như cái nhìn về  tương lai. Giữa ba địa điểm hành hương này, có một tính chất thống nhất và liên kết về tinh thần.”

Theo bài tường thuật, Đức Tổng Giám Mục Hoser đã nhận định là Mễ Du không có Đền Thánh uy nghi hùng vĩ, mà ngược lại, “Mễ Du chỉ là một giáo xứ đơn sơ.”

“Người ta đã cảm nhận được ân sủng mạnh mẽ ở nơi đây, Lời mạnh mẽ của Thiên Chúa đã được công bố ở nơi đây, khiến cho chúng ta được chứng kiến nhiều trường hợp được biến đổi triệt để đang xảy ra ở nơi đây. Mễ Du đã trở thành Tòa Giải Tội của thế giới.”

Có 35 Tòa Giải Tội theo 7 ngôn ngữ khác nhau ở Mễ Du vẽ ra một hàng liên tục những người ăn năn thống hối bất kể giờ nào. Nhiều vị Linh Mục đã công khai nói về việc xưng tội mà các Ngài đã phụ trách ở Mễ Du khiến cho các Ngài tin rằng có một ân sủng siêu nhiên ở nơi này.

Thông thường, với một màu sắc khải huyền, một số cuộc hiện ra của Đức Maria như những cuộc hiện ra ở Lộ Đức hay Fatima đã được Giáo Hội công nhận từ lâu, cho dù những cuộc hiện ra ấy không được xem là các tín điều như tín điều về Thiên Chúa Ba Ngôi hay Đức Mẹ Maria Trọn Đời Đồng Trinh.

Những cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria được liệt vào hàng “mạc khải tư”, cho dù những cuộc hiện ra đó là để nói với toàn thể thế giới như là cuộc hiện ra ở Fatima. Như thế, theo Giáo Luật, mạc khải tư chưa bao giờ là một đòi hỏi đức tin để những cuộc hiện ra đó được Giáo Hội chấp nhận.

Những người đón nhận cái giá trị ở mặt nổi những lời tường thuật về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Hòa Bình ở Mễ Du đều tin rằng Đức Trinh Nữ Maria, hay “Gospa” theo danh xưng được gọi một cách trìu mến ở nơi đây, đã và đang hiện ra từ tháng ngày 24-06-1981 nơi thị trấn nhỏ bé này cách Sarajevo là thủ phủ của Bosnia-Herzegovina 96 km.

Theo sự hiểu biết và những lời truyền thuyết, Đức Trinh Nữ đã hiện ra đầu tiên hàng ngày với 6 thiếu niên nhi đồng lúc bấy giờ có tuổi từ 10 đến 17, nhưng kể từ năm 1989, Đức Trinh Nữ vẫn tiếp tục hiện ra chỉ với một số người trong nhóm người trẻ tuổi đó – hai lần trong một tháng : vào ngày Mùng Hai và ngày 25 mỗi tháng.

Những lời được người ta cho là Sứ Điệp thường được phân biệt giữa “các Sứ Điệp gốc” và các Sứ Điệp được cho là các Sứ Điệp tiếp theo sau. Bản tường trình của Ủy Ban do Đức Giáo Hoàng Danh Dự Biển Đức XVI bổ nhiệm đã phát hiện có lý do để nhìn sâu xa hơn vào những Sứ Điệp đầu tiên đó.

Dẫu cho có thiện ý khi so sánh Mễ Du với Fatima và Lộ Đức, nhưng khi được hỏi về những cuộc hiện ra, Đức Tổng Giám Mục Hoser nói rằng lập trường của Giáo Hội vẫn còn tiếp tục là “chúng ta hãy chờ xem. Nói chung, các Sứ Điệp Hòa Bình nổi bật lên từ hiện tượng Mễ Du luôn luôn hợp lệ.”

Về thái độ của ba vị Giáo Hoàng mới đây nhất đối với hiện tượng Mễ Du, vị Tổng Giám Mục người Ba Lan nói rằng “có tính liên tục”.

Ngài lập luận : “Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã theo dõi sự phát triển tình hình này. Vị Giáo Hoàng có triều đại tương đối ngắn ngủi là Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI có thái độ rất tích cực đối với Mễ Du, điều này cũng đã được minh chứng bằng việc Ngài đã thiết lập Ủy Ban Quốc Tế về Mễ Du. Còn Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã thực hiện một bước tiến lớn bằng cách phái đại diện cho Ngài đến đây. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô muốn phát triển các hoạt động mục vụ ở Mễ Du và đó đã xác nhận giá trị của nơi này.”

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo https://cruxnow.com)

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa