33_DẪU BIẾT RẰNG…

 

DẪU BIẾT RẰNG…

 

*******

DẪU BIẾT RẰNG “ý riêng” : phù du

Sao con mê nó : thật là ngu !

Tình Chúa rót xuống tim ngu muội

Để yêu “Ý Chúa”: tình thiên thu.

***

DẪU BIẾT RẰNG “tiền bạc” : phù vân

Sao con mê mẩn : “mặt trông đần” !

Tình Chúa đổ xuống lòng tham vọng

Để con tín thác: tình hoan hân

***

DẪU BIẾT RẰNG “sắc đẹp” : phù hoa

Sao con mê sắc: chẳng thể xa !...?

Tình Chúa rửa hồn con trong sạch

Để con yêu Chúa : tình nở hoa.

****

Văn Trung XV

Sài gòn, 21.09.2014

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa