ĐỨC GIÁO HOÀNG CHO PHÉP HÀNH HƯƠNG ĐẾN MỄ DU

 

Description: Unveiling of a statue of Virgin Mary of Medjugorje

ĐỨC GIÁO HOÀNG CHO PHÉP HÀNH HƯƠNG ĐẾN MỄ DU

Ngày 12-03-2019

Thông báo đã được Đức Kinh Lược Sứ Tòa Thánh Henryk Hoser và Đức Khâm Mạng Tòa Thánh công bố. Theo Vị Giám Đốc Lâm Thời của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, ông Gisotti : “Sự quan tâm thiên về việc khuyến khích và phát huy các hoa trái tốt lành” nhưng không có nghĩa là “xác nhận các sự kiện đã được biết.”

Massimiliano Menichetti –Thành Vatican

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã quyết định cho phép hành hương đến Mễ Du, nay có thể được các giáo phận cũng như các giáo xứ chính thức tổ chức và sẽ không còn tiến hành một cách riêng tư như trước đây. Thông báo này đã được Đức Khâm Mạng Tòa Thánh tại Bosnia-Herzegovina và Đức Kinh Lược Sứ Tòa Thánh là Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser đưa ra trong một Thánh Lễ tại ngôi nhà thờ giáo xứ đã trở thành một đích điểm cho hàng triệu người đến hành hương.

Hành hương đến Mễ Du không xác nhận những sự kiện đã được biết

Ông Alessandro Gisotti, Giám Đốc Lâm Thời của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, khi trả lời những câu hỏi của các nhà báo về thông báo này, đã chỉ rõ là Đức Giáo Hoàng cho phép hành hương đến Mễ Du phải đi cùng với việc “cần phải ngăn ngừa những chuyến hành hương này được hiểu như là công nhận các sự kiện đã được rất nhiều người biết, những sự kiện vẫn cần phải được Giáo Hội nghiệm xét. Vì thế, cần phải cẩn trọng để tránh tạo ra nhầm lẫn hoặc nhập nhằng từ quan điểm giáo lý có liên quan đến những cuộc hành hương ấy. Việc này cũng có liên quan đến các Mục Tử thuộc mọi Dòng Tu và mọi cấp bậc, những vị có ý định đi đến Mễ Du để dâng Lễ hoặc Đồng Tế Thánh Lễ ở đó, ngay cả theo một cách thức trọng thể.”

Chăm sóc mục vụ

Ông Gisotti nói tiếp : “Xét đến lượng người đáng kể đến Mễ Du và các hoa trái ân sủng dồi dào đã sản sinh ra từ nơi đó, việc cho phép này là một phần của việc đặc biệt lưu tâm đến mặt mục vụ mà Đức Thánh Cha đã có ý dành cho thực tại đó, nhằm khuyến khích và phát huy các hoa trái tốt lành.”

Vị Giám Đốc Lâm Thời của Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh kết luận : “Theo cách thức này, Đức Kinh Lược Sứ Tòa Thánh sẽ dễ dàng hơn trong việc thiết lập các mối quan hệ với các Linh Mục chịu trách nhiệm tổ chức các chuyến hành hương đến Mễ Du, cũng như những người đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và an toàn, cung cấp cho họ thông tin và chỉ dẫn để có thể thu xếp một cách có hiệu quả những chuyến hành hương đó – phù hợp với những người dân bình thường ở địa phương này.”

Quyết định của Đức Giáo Hoàng được ban hành sau một năm bổ nhiệm Đức Cha Hoser, Tổng Giám Mục Hưu Trí ở Warszawa-Prague thuộc đất nước Ba Lan làm Kinh Lược Sứ Tòa Thánh tại Giáo Xứ Mễ Du vào ngày 31-05-2018.

Do đó, cả hai việc bổ nhiệm và việc thông báo ngày hôm nay không nằm trong các vấn đề thuộc giáo lý có liên quan đến tính chất xác thực trong lời trình thuật của 6 thị nhân về những việc đã xảy ra tại Mễ Du kể từ tháng 06 năm 1981, một hiện tượng vẫn chưa được kết luận. Về 6 thị nhân, lúc bấy giờ là trẻ con hoặc đang tuổi thanh thiếu niên, ba thị nhân đoan chắc với chúng tôi là họ vẫn còn được “Đức Nữ Vương Hòa Bình” hiện ra hàng ngày với họ, luôn cùng một lúc vào buổi chiều cho dù họ đang ở bất cứ nơi nào : đó là Vicka (đang sinh sống ở Mễ Du), Marija (nay đang sinh sống ở Monza – Ý) và Ivan (sống ở Hoa Kỳ nhưng thường xuyên trở về quê hương). Thị nhân thứ tư là Mirjana cho biết là chị được Đức Mẹ hiện ra mỗi tháng một lần vào ngày Mùng Hai đầu tháng, trong khi hai thị nhân còn lại (Jakov và Ivanka) thì được Đức Mẹ hiện ra mỗi năm một lần.

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo https://www.vaticannews.va/en/)

 

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa