ĐỨC KHÂM MẠNG TÒA THÁNH BAN PHÉP THÊM SỨC TẠI MỄ DU

 

ĐỨC KHÂM MẠNG TÒA THÁNH BAN PHÉP THÊM SỨC TẠI MỄ DU

Ngày 18-05-2019

Các em dự sinh đã được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào ngày hôm nay, 18-05-2019, tại Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê ở giáo xứ Mễ Du. Thông thường, vị Giám Mục địa phận Mostar-Dvno là người thực hiện Phép Thêm Sức, nhưng trong năm nay, việc này do Đức Khâm Mạng Tòa Thánh ở Bosnia-Herzegovina, Đức Cha Luigi Pezzulo là người đã được Thánh Cha Biển Đức XVI bổ nhiệm vai trò đặc sứ tại vùng này vào tháng 11 năm 2012.

Đức Giám Mục địa phận Mostar là Đức Cha Peric đã đến tuổi hưu trí (75 tuổi) vào ngày 02 tháng 02 năm nay, nhưng chưa rõ là Ngài vẫn còn tại chức trong thời gian bau lâu nữa nếu Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô chưa có quyết định người thay thế.

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo https://www.themedjugorjewitness.org/notices)

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa