ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HENRYK HOSER GẶP GỠ THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ TỰ TRỊ ČITLUK

 

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HENRYK HOSER GẶP GỠ THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ TỰ TRỊ ČITLUK

Ngày 21-01-2019

Description: http://medjugorje.hr/files/img/news/2019/190x130/hoser_radisic3.jpg

Đức Kinh Lược Sứ Tòa Thánh tại giáo xứ Mễ Du, Đức Tổng Giám mục Henryk Hoser, đã đến thăm vị Thị Trưởng thành phố tự trị Čitluk và đã có một cuộc gặp gỡ ông Marin Radišić, Thị Trưởng thành phố.

Trong buổi gặp mặt này, Đức Tổng Giám Mục Hoser đã giới thiệu với ông Thị Trưởng vai trò Kinh Lược Sứ Tông Tòa do Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô ủy nhiệm, đồng thời cũng chia sẻ các ấn tượng sâu sắc của mình về Mễ Du cũng như phát biểu về hoa trái của Mễ Du và các kế hoạch có liên quan đến các công trình xây dựng ở linh địa này.

Ông Thị Trưởng Radišić trình bày các đặc điểm chính của thành phố tự trị Čitluk, nói về các hoạt động của chính quyền địa phương và đặc biệt nhấn mạnh các hoạt động có liên quan đến việc cải thiện cơ sở hạ tầng ở giáo xứ Mễ Du là nơi có một con số rất lớn người hành hương đến đây hàng năm.

Đức Cha Hoser và ông Thị Trường Radišić cùng bàn bạc về các kế hoạch trong tương lai, cả hai đều bày tỏ sự cởi mở đối với việc cùng nhau hợp tác, tất cả đều cho giáo xứ Mễ Du được phát triển và mở mang hạnh phúc thịnh vượng cho tất cả giáo dân trong giáo xứ, nhưng cũng là để lo liệu một môi trường tốt đẹp hơn cho tất cả những người đến đây hành hương trên cơ sở hàng ngày. Nhân dịp này, Đức Tổng Giám Mục Hoser và ông Thị Trưởng đã trao tặng nhau các món quà tượng trưng.

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa