ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LUIGI PEZZUTO CỬ HÀNH THÁNH LỄ ĐÓN GIAO THỪA 2020 TẠI MỄ DU _(Jn. M. Mai Thy Sơn tổng hợp theo Medjugorje.Hr và MaryTv)

 

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LUIGI PEZZUTO CỬ HÀNH THÁNH LỄ ĐÓN GIAO THỪA 2020 TẠI MỄ DU

Ngày 23-01-2020

 

Rất đông người hành hương từ khắp nơi trên thế giới, nhất là giới trẻ, đã hiện diện ở Mễ Du trong dịp Năm Mới 2020 này. Hàng năm, Thánh Lễ đón mừng Giao Thừa độc đáo này đã thu hút nhiều người hành hương đến đây. Thậm chí có nhiều người hành hương không thể vào Nhà Thờ Thánh Gia-cô-bê và tiết trời lạnh giá cũng không thể ngăn cản họ đứng dự Lễ bên ngoài nhà thờ, xa hẳn không khí huyên náo ồn ào, tiếng nhạc, cảnh bắn pháo bông và tình trạng đông đúc người người… mọi thứ thế gian này cung phụng chúng ta. Họ chỉ muốn ở trong “Đền Thánh Đức Nữ Vương Hòa Bình ở Herzegovina đây” nhân ngày đầu tiên của Năm Mới và Ngày Thế Giới Hòa Bình. 

Hòa Bình là đề tài trong bài Giảng Lễ của Đức Khâm Sứ Tòa Thánh ở Bosnia-Herzegovina, Đức Cha Luigi Pezzuto, trong Thánh Lễ đón Giao Thừa : “Chúng ta đang ở trong Đền Thánh Đức Nữ Vương Hòa Bình ở Bosnia-Herzegovina nơi đây. Nếu sự hòa bình đích thực, theo chúng ta nói, là kết quả của sự tha thứ và lòng thương xót, thì lẽ nào Đức Mẹ Maria là Nữ Vương Hòa Bình lại không đồng thời là Nữ Vương của Lòng Thương Xót ?”

Thánh Lễ đón Giao Thừa năm nay có 115 vị Linh Mục đồng tế, cùng với Đức Kinh Lược Sứ Tòa Thánh tại Giáo Xứ Mễ Du là Đức Cha Henryk Hoser, Linh Mục Giám Tỉnh Dòng Phan Sinh ở Herzegovina là Cha Miljienko Steko và Linh Mục Chánh Xứ Mễ Du là Cha Marinko Sakota.

Đức Tổng Giám Mục Luigi Pezzuto, Khâm Mạng Tòa Thánh tại Bosnia-Herzegovina, đã kết thúc bài Giảng trong Thánh Lễ Nửa Đêm đón Giao Thừa và Mừng Kính trong thể Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, tại nhà thờ Thánh Gia-cô-bê ngày 31-12-2019 :

“Lễ nào mà Đức mẹ Maria là Nữ Vương Hòa Bình lại không đồng thời là Nữ Vương Lòng Thương Xót Chúa ? Chúng ta đang ở nơi đây trong Đền Thánh Nữ Vương Hòa Bình được dựng nên ở Bosnia-Herzegovina. Đức Mẹ Maria là Nữ Vương Hòa Bình bởi vì Mẹ là Nữ Vương Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng có khuông mặt Chúa Giêsu.”

“Cũng như trong Tiệc Cưới ở Ca-na, ngày nay Đức Mẹ Maria cũng tiếp tục hướng về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa với lời : “Họ hết rượu rồi !” Và này đây, rượu Lòng Thương Xót đã tuôn xuống và bước vào (lịch sử loài người) bằng con đường thỉnh nguyện long trọng của Đấng đã cưu mang Thiên Chúa trong thân thể mình, theo cùng một cách tiên liệu tại Tiệc Cưới ở Ca-na về Lòng Thương Xót của Người được tỏ hiện trong lịch sử loài người.”

“Vì thế, thật là đúng đắn và chính đáng để cầu khấn với Đức Mẹ Maria ở nơi này, Đấng có tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình và Nữ Vương Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chúng ta đã kêu khấn cùng Mẹ, kêu cầu Mẹ trong nhiều thế kỷ. Và chúng ta vẫn còn đang kêu cầu Mẹ như là Đức Mẹ của Lòng Thương Xót. Nhưng sự can thiệp trung thành kéo dài hàng nhiều thế kỷ của Mẹ dành cho chúng ta đã biến Mẹ thành Đức Nữ Vương đối với những người mà Lòng Thương Xót của Thiên Chúa sẵn lòng nhậm lời cầu nguyện và đáp ứng cho lòng mong muốn nhỏ bé nhất của Mẹ vì lợi ích của đàn con cái của Mẹ.”

“Cuối cùng, chúng ta hãy cầu khấn Mẹ, hiệp cùng với nhau trong một lời cầu nguyện : “Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con !”

(Jn. M. Mai Thy Sơn tổng hợp theo Medjugorje.Hr và MaryTv)

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa