FEEL AND EXPERIENCE THE LOVE_Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

FEEL AND EXPERIENCE THE LOVE

*******

The soul tasted Jesus’s mystery love

My mind dives in Your love

My body is full of Your vitality

What have I lingered : why not love?

*******

Gia Lao 1981

Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

The Congregation of the Vitality of Christ

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

CẢM  NẾM  TÌNH  YÊU

*******

Hồn con nếm cảm tình nhiệm mầu

Trí con lặn mất trong tình yêu

Thân xác tràn đầy tình yêu Chúa

Còn gì vương vấn : sao  không yêu ?

*******

Gia  Lào 1981

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa