Giải đáp phụng vụ: Xướng câu “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an, Alleluia, Alleluia” trong các Thánh lễ nào?_Thầy Giuse Nguyễn Trọng Đa

  Giải đáp phụng vụ: Xướng câu “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an, Alleluia, Alleluia” trong các Thánh lễ nào?

 

  Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

   Hỏi 1: Con là một phó tế. Ở giáo xứ cũ của con, chúng con luôn hát vào cuối thánh lễ “lễ xong, chúc anh chị em đi bình an, Alleluia, Alleluia trong suốt mùa Phục sinh. Cha phó của con trong giáo xứ mới đã nói với con là đừng hát như vậy - rằng câu này chỉ được hát trong tuần Bát nhật Phục sinh và Lễ Hiên Xuống mà thôi. Con không thể tìm thấy các hướng dẫn trong Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma (GIRM) cho việc này. Xin cha giúp con khi Mùa Phục Sinh sắp kết thúc rồi? - G. S., Wildwood, Florida, Hoa Kỳ.

  Hỏi 2: Khi nào chúng ta sử dụng câu “per eundem Christum Dominum nostrum thay cho hình thức đơn giản “per Christum Dominum nostrum. - C.M., Cavite, Philippines

  Đáp: Vì hai câu hỏi không liên quan này khá kỹ thuật và có thể được trả lời với sự ngắn gọn tương đối, tôi chọn cách giải quyết chúng chung với nhau.

  Đối với câu hỏi đầu tiên, cha phó của bạn là chính xác. Công thức “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an, Alleluia, Alleluia” chỉ được sử dụng trong tuần Bát nhật Phục sinh và trong ngày lễ Hiện Xuống. Nó được sử dụng cả trong Thánh lễ và trong các Giờ Kinh Phụng vụ, và do đó sẽ khép lại mùa Phục sinh với Kinh Chiều Lễ Hiện Xuống.

  Mặc dù nó không có trong Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma (GIRM), nhưng nó được ghi rõ trong chữ đỏ ờ cuối Thánh lễ Vọng Phục Sinh, mà trong đó, sau khi giới thiệu âm nhạc cho nghi thức giải tán với Alleluia đôi, chữ đỏ nói: “Thực hành này được tuân giữ trong suốt tuần Bát nhật Phục sinh.

  Thực hành này cũng được chỉ định vào cuối Thánh Lễ Hiện Xuống.