GIAO THIỆP HÀNG NGÀY VỚI THIÊN THẦN BẢN MỆNH CỦA MÌNH BẰNG CÁCH NÀO ?_(Jn. M. Vương Tế Ngôn dịch theo Aleteia.org)

 

GIAO THIỆP HÀNG NGÀY VỚI THIÊN THẦN BẢN MỆNH CỦA MÌNH BẰNG CÁCH NÀO ?

Description: https://aleteiaen.files.wordpress.com/2018/10/angel-art-artwork-460390.jpg?quality=100&strip=all&w=620&h=310&crop=1

Thiên Chúa đã phân bổ các Thiên Thần Bản Mệnh cho chúng ta để che chở chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể làm gì để hoàn toàn giữ được sự hiện diện của các Ngài trong đời sống chúng ta ?

Đức tin truyền dạy cho chúng ta biết rằng các Thiên Thần là các thụ tạo thiêng liêng được Thiên Chúa phú ban cho trí thông minh và ý chí tự do. Kể từ khi các Thiên Thần đón nhận kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, một phần phận vụ sự hiện hữu bất tử của các Thiên Thần (vì các Ngài cũng là loài thụ tạo) là được dành để thờ phượng Đấng mà các Ngài tuân phục và trợ việc cai quản loài người theo các lề luật của Thiên Chúa Quan Phòng. Các Thiên Thần chăm sóc chúng ta cách chung và cách riêng. Chúng ta đều biết rằng các Thiên Thần đã được chỉ định che chở và giúp đỡ chúng ta trong cuộc hành trình về Thiên Đàng, nhưng chúng ta có thể thiết lập được sự giao tiếp trực tiếp với các Thiên Thần hay không ?

Nhiệm vụ của các Thiên Thần Bản Mệnh là gì ?

Công việc của các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng ta bao gồm việc làm cho con đường đi tới Thiên Đàng của chúng at được thuận tiện. Điều này có nghĩa là các Thiên Thần Bản Mệnh giúp chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự và quyết chọn Thiên Chúa trên hết mọi sự. Các Ngài không phải được ban cho chúng ta như là một thứ bảo hiểm nhân thọ. Các Thiên Thần Bản Mệnh không bảo vệ chúng ta khỏi nghịch cảnh, bệnh tật, khinh suất hay cái chết – tuy các Ngài có thể trợ giúp chúng ta trong các việc đó. Các Ngài giúp chúng ta cố gắng hết sức mình và dạy bảo chúng ta cách gia tăng sự mật thiết với Thiên Chúa hơn.

Nói chuyện với các Thiên Thần Bản Mệnh của mình

Mỗi người chúng ta đều có một Thiên Thần Bản Mệnh mà chúng ta có thể trò chuyện với Ngài. Khi cầu cùng các Đấng mà Thiên Chúa đã chỉ định đồng hành với chúng ta, chúng ta không lấy đi một điều gì từ nơi Thiên Chúa – mà trái lại, chúng ta đang dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã rộng lòng ban cho chúng ta sự trợ giúp của Thiên Đàng.

Vì thế, đừng ngần ngại làm phiền vị Thiên Thần Bản Mệnh của mình (cũng như đừng ngại ngần làm phiền các Thánh thân thiết với mình), để các Ngài có thể cầu thay nguyện giúp chúng ta. Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của chúng ta không được phép chẳng làm việc gì. Nhưng nào ai biết, có lẽ khi trò chuyện với Thiên Thần Bản Mệnh, để khiến Thiên Thần trở thành một “cộng sự” trong các việc ngay lành, có lẽ chúng ta sẽ được ban cho ơn thực sự cảm nhận được sự hiện diện ân cần của các Ngài.

Thầy Thierrey-Dominique Humbrech

(Jn. M. Vương Tế Ngôn dịch theo Aleteia.org)

 

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa