GIÁO XỨ MỄ DU GIÚP ĐỠ CÁC THỪA SAI Ở CÔNG-GÔ_(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

 

GIÁO XỨ MỄ DU GIÚP ĐỠ CÁC THỪA SAI Ở CÔNG-GÔ

Ngày 23-01-2020

Giáo Xứ Mễ Du đã khởi xướng hoạt động mang tính chất xót thương cho các vị thừa sai ở đất nước Công-gô (Phi Châu) là nơi trong hơn 40 năm đã có hai nhà truyền giáo, Cha Ante Kutlesa nay đang ở Mễ Du và Cha Filip Sucic nay đang ở Mostar.

Các hội sở truyền giáo ở Mulebi và Kamini đang cần có xe cứu thương và bệnh viện phụ sản, các ngôi làng Mato và Kasolo đang cần có nhà thờ, và Trung Tâm Trẻ Thơ Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt Thiếu Thốn cũng đang cần sự trợ giúp.

Giáo Xứ Mễ Du đang mời gọi mọi người đóng góp cho giáo xứ trong việc này, và Cha Ante sẽ chuyển phần đóng góp của mọi người đến Công-gô sau đó.

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa