Hạt Giống Đâm Chồi_ TRỊNH TIẾN HÙNG

Hạt Giống Đâm Chồi

 

Trong quá trình học giáo lý, được nghe giảng, đi nhà thờ, và có một phần sống Đạo trong mối quan hệ với người bạn gái. Đồng thời trong các mối quan hệ xã hội, em cũng có thông tin đến gia đình mình, thông tin đến các anh, chị rằng mình đang học và theo Đạo, và được ủng hộ rất lớn. Điều đó cho một người hơn ba mươi năm chưa có đức tin cũng dần dần có đức tin vào Thiên Chúa và Hội Thánh.

Đức Tin này tuy chưa phải là tuyệt đối nhưng cũng hình thành một số yếu tố nhất định và dần rõ ràng. Ví dụ như em tin và hiểu về những điều Hội Thánh dạy và cảm nhận rõ những điều này qua trí hiểu của mình. Và em cũng cảm thấy rằng Đức Tin phải được rèn luyện thường xuyên thông qua Hội Thánh, thông qua gia đình và thông qua các mối quan hệ xã hội. Như thế đức tin mới ngày càng vững mạnh để hướng con người em hướng đến một cuộc sống tốt đẹp như lời Chúa dạy.

Cùng với đức tin về Hội Thánh, em cũng dần hình thành đức tin nhỏ bé của mình với Thiên Chúa. Tuy cái sự hiểu của mình còn rất nhỏ bé, nhưng trong bản thân, em tự cảm thấy mình đang dần dần có đức tin về Chúa. Điều này thật khó khăn. Tuy vậy trong tâm niệm em có suy nghĩ rằng nếu mình tin vào những điều nhỏ hơn và dễ dàng hơn thì đức tin lớn hơn là đức tin vào Chúa sẽ thể hiện rõ hơn và sẽ tự nhiên đến với mình. Vì thế, gắn bó với Hội Thánh, gắn bó với cộng đoàn, gắn bó với gia đình là điều kiện tốt nhất để hướng về Thiên Chúa. 

 

GIUSE TRỊNH TIẾN HÙNG

Học Viên Lớp Giáo lý Dự Tòng và Hôn Nhân

Tại Giáo Xứ Chí Hoà, Khoá I năm 2019

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa