Hình ảnh Lớp Học Thiền Ki-tô XV. Bài 3_ Khóa IV ngày 16 / 08 / 2015 tại H.H. Sức Sống Chúa Kitô

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

(AAAAA)(AAAAA) ()

*

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa