Hình ảnh Lớp Học Thiền Ki-tô XV. Bài 7_ Khóa IV ngày 13 / 09 / 2015 tại H.H. Sức Sống Chúa Kitô

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

(AAAAA)(AAAAA)

*

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa