Hình Ành Tĩnh Tâm Năm_Tháng 07 Năm 2017 của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô.

 

“Ánh sáng của anhem phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy nhữngcông việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha củaanh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

**

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa