Hình ảnh Tu sĩ Trương Văn Trung Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô dạy Thiền Ki-tô XV cho Giáo dân tại Nhà Tĩnh Tâm Damiano Thủ Đức ngày 16 và 17/10/2015

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

 

|

(AAAAA)(AAAAA)

*

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa