Hình ảnh về Khoá II năm 2013, Bài 2 Thiền Ki-tô tại Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, Chúa Nhật ngày 28 tháng 04 năm 2013

 

*

000

|

000--XV--000

|

000

*

*

Gặp Chúa 1

                                                                                         Văn Trung XV.

Ngày ấy gặp Chúa con “nhức đầu”

Thời gian tình Chúa cứ liễm sâu

Trong tim, trong óc, trong mạch máu

Làm con ngây ngất trong tình đầu.

                                                                                                          Tuần Thánh 1982

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa