Hình ảnh về Khoá III năm 2013, Bài 9 Thiền Ki-tô tại Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, Chúa Nhật ngày 13 tháng 10 năm 2013

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

*

*

Bài 9: Trong Thiền Ki-tô (Chiêm niệm) Chúa Cha sẽ nói với ta Lời của Người và Thần Khí nghĩa tử sẽ dạy ta cầu nguyện (x. Sách Giáo Lý Công Giáo số 2717). 

 

I. Khẩu nguyện (Oratio vocalis)

1. Hát cầu xin Thần Khí (Chúa Thánh Thần).

   2. Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh.

   3. Kinh tối (đọc Thánh vịnh): cuối buổi học.

 

II. Suy gẫm (Meditatio)

   Lectio Divina mầu nhiệm Mân Côi thứ 1 Mừng: Chúa Giê-su sống lại

1. (Lectio - Đọc) Chủ sự (cộng đoàn đứng): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 24,1b.3-7).

    Các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.” Đó là Lời Chúa.

    @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2. (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.

    Lạy Chúa Cha Hằng Sống, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được diễm phúc đón mừng Chúa Giê-su phục sinh. Lạy Chúa Cha toàn năng, ước gì ân sủng Cha mở đường cho chúng con đi. Chúng con xin ca ngợi Cha, vì Cha đã định cho Đức Ki-tô Giê-su phải đổ máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho chúng con là những người tin (x. Rm 3,25).

            Sau đó hát lần 1: Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3. (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (cộng đoàn quỳ và cùng đọc): Xin Cha yêu thương ban Thần Khí ngự trên chúng con, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su. Vì Cha là Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Cha đang ngự trong chúng con, mà làm cho thân xác của chúng con được sự sống mới (x. Rm 8,11). Xin Cha ban Thần Khí xuống trên chúng con, để Thần Khí canh tân đổi mới cuộc sống và tâm linh của chúng con (x. Tt 3,5). Amen.

 

4.  (Contemplatio - Chiêm niệm) Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).

                        Sau đó hát lần 2 (đứng): Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

 

III. Thiền Ki-tô (Oratio contemplativa)

1. Lời Chúa soi sáng cho Thiền Ki-tô (Chiêm niệm) 

** Đức Giêsu biến hình trên núi Ta-bo (Mt 17,1-9): Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu.

            Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy." Đó là Lời Chúa.

    @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

 

2. Giáo Lý Công Giáo soi sáng cho Thiền Ki-tô

2.1. Trong tâm nguyện lời nói không phải là diễn từ, nhưng chỉ là những cọng rơm giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy sáng.

2.2. Trong sự thinh lặng này, sự thinh lặng mà "kẻ hướng ngoại" không thể giữ nổi, Chúa Cha sẽ nói với ta Lời của Người : Ngôi Lời đã nhập thể, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại; và Thần Khí nghĩa tử sẽ dạy ta cùng cầu nguyện với Chúa Giê-su (x. Sách Giáo Lý Công Giáo số 2717).

 

3. Nghiệm xét việc học Thiền của tín hữu Công Giáo [xin vào Website: http://www.sucsongchuakito.net ; vào Tu đức XV/ Cầu nguyện /3. Thiền Ki-tô XV (chiêm niệm)]

3.1. Khi bạn biết cách học “ nhân điện” hoặc “học thiền” của bạn là phương pháp của tà khí (Xa-tan), bạn làm thế nào để thoát ra khỏi cái ách của Xa-tan (sự khống chế về thể xác và tinh thần trên bạn của Xa-tan) ?

            Nếu bạn đã học “Nhân điện” hoặc “tập thiền”, bạn hãy chân thành tự nghiệm xét nơi mình, bạn phải thực sự xét lại khi có sự trì trệ trong lòng tin, lòng mến, và bạn bị lôi cuốn bởi các đam mê xấu: “Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Bằng không, Ta đến với ngươi, và Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải ” (Kh 2,4-5). 

 

3.2. Nếu bạn thấy những kinh nghiệm về “Nhân điện” và “tập thiền”  của những anh chị em như anh Chánh, như Cha Robert Thorn, như bà Moira Noonan trong bài viết này soi sáng cho cách “tập thiền” và “nhân điện” của bạn; khi bạn nhận ra một “thần khí xấu” đang dẫn dắt bạn, và  bạn muốn thoát ra khỏi cái  ách của Xa-tan và đón nhận cái ách êm ái và nhẹ nhàng của Chúa Giê-su: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29) ; tôi xin chân thành đề nghị với bạn những cách sau:

 

3.2.1. Bạn hãy cầu nguyện và ăn chay

            Cha Don Calloway cho chúng ta một kinh nghiệm xua trừ: Bạn phải bảo họ rằng những thứ đó (Wicca, New Age, Nhân Điện, Yoga ... ) chỉ có thể được xua trừ bằng cầu nguyện và chay tịnh: “các môn đệ mới hỏi riêng Đức Giê-su: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi" (Mc 9,28-29).

 

3.2.2. Bạn hãy đến với một cộng đoàn tràn đầy Thần Khí

            Bạn xin cộng đoàn tràn đầy Thần Khí cầu nguyện cho bạn: Thần Khí vào tà khí của ma quỉ phải đi ra, khi cộng đoàn hiệp nhất trong Chúa Kitô, Ngài ở giữa họ và chính Chúa Giê-su xua trừ tà thần hoặc thần khí xấu ra khỏi bạn.

 

3.2.3. Bạn hãy đến gặp một linh mục hoặc một Tu sĩ tràn đầy Thần Khí

            Bạn xin linh mục tràn đầy Thần Khí cầu nguyện và xua trừ ma quỉ ra khỏi bạn: như trường hợp Cha Robert Thorn trước khi làm linh mục ở Mễ Du.

       Xin chúc bạn đi sâu vào cầu nguyện và thực sự gặp gỡ Chúa Kitô. Bạn sẽ cảm nhận “bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí bạn được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su” (x. Pl 4,7).

 

4. Học thực hành Thiền Ki-tô của Dòng Sức Sống Chúa Kitô. Thực tập 4 bước:

4.1. Nguyện cầu : cầu xin Thần Khí (Chúa Thánh Thần) nhân danh Chúa Kitô

4.2. Khoảng không : tĩnh lặng tâm hồn và làm sạch tâm trí.

4.3. Ngắm nhìn : tâm trí nhìn Chúa Giêsu Kitô nơi chính mình.

4.4. Kết thúc : tạ ơn và giãn xả toàn thân.

 

IV. Tạ ơn Chúa : Kinh Sáng Danh, và bài hát Khúc cảm tạ

 

Viết tại Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô, tháng Thánh tâm năm 2012

Xin ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi Cực thánh

và ngợi khen Trinh Vương Vô Nhiễm Maria, Mẹ của Sự Sống

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung XV.

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

96/19 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, TP. HCM.

Điện thoại: 08.3970.7175 , 090.9915.818.

Email: thanhtamxv@gmail.com, Website: http://www.sucsongchuakito.net

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa