Hình Ảnh về Thánh Lễ Rửa Tội cho Anh chị em Khóa I năm 2015 tại Giáo xứ Chí Hòa

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

*

 

* 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa