Hình ảnh Việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô Ngày 17 /09 / 2017

 

“Ánh sáng của anhem phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy nhữngcông việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha củaanh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

**

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa