Hình ảnh Việc Bác Ái của Dòng Sức Sống Chúa Kitô Ngày 27 /08 / 2017

 

“Ánh sáng của anhem phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy nhữngcông việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

**

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa