Hình ảnh việc Bác Ái của Dòng Sức Sống Chúa Kitô và Cộng đoàn Sự Sống Chúa Kitô ngày 31 tháng 05 năm 2015

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

 

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa