Hình Ảnh Viếng Thăm Quý Linh mục Nhà Hưu Chí Hoà Dịp Tết 2017 của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô Ngày 15 / 01 / Năm 2017

 

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

(AAAAA)(AAAAA)

**

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa