Hình ảnh_Tĩnh Tâm Ngày 13 Tháng 08 Năm 2017 của Dòng Sức Sống Chúa Ki-tô.

 

“Ánh sáng của anhem phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy nhữngcông việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha củaanh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

|

**

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa