Hình Quý Nữ tu Sức Sống Chúa Kitô và Dòng Ba Sức Sống Chúa Ki-tô chia sẻ Lời Chúa tại Giáo xứ Tân Phước, Tổng Giáo Phận Sài Gòn

 

 

000

|

000--XV--000

|

000

*

 

*

 

Sống trong“Tình Yêu”

Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là “Tình Yêu” (x. 1 Ga 4,8).

*

        1. Sống trong “Tình Yêu”

                    Bổn phận khiến bạn nhận ra “Thánh Ý Chúa” (x. Lc 2, 49).

*

        2. Sống trong “Tình Yêu”

                    Trách nhiệm giúp bạn thành “người trung tín”(x. Mt 24,45).

*

        3. Sống trong “Tình Yêu”

                    Công bằng làm cho bạn có “lòng thương xót” (x. Mt 18,23-35).

*

        4. Sống trong “Tình Yêu”

                    Sự thật dẫn dắt bạn gặp được “Đấng Cứu Chuộc” (x. Ga 1,17 .

*

        5. Sống trong “Tình Yêu”

                    Sự khôn ngoan dẫn dắt bạn nhận biết “Chân Lý” (x. Ga 14,6).

*

        6. Sống trong “Tình Yêu”

                    Sự đon đả khiến bạn “vui khi thấy điều chân thật” (x. 1 Cr 13,6).

*

        7. Sống trong “Tình Yêu”

                    Sự am hiểu giúp bạn nhận ra bạn “giới hạn” (x. Rm 11,33).

*

        8. Sống trong “Tình Yêu”

                    Quyền lực khiến bạn trở thành “người nhân từ” (x. Lc 6,36).

*

        9. Sống trong “Tình Yêu”

                    Danh tiếng làm bạn trở thành “người khiêm tốn” (x. Lc 13,7-11).

*

        10. Sống trong “Tình Yêu”

                    Của cải làm bạn trở nên “người quảng đại” (x. Lc 19,8).

*

        11. Sống trong “Tình Yêu”

                    Lòng tin biến bạn trở thành “người hy vọng” (x. Mc 9,23).

*

        12. Sống trong “Tình Yêu”

                    Trên đời này bạn được sống trong “niềm vui của Thiên Đàng” (x. Mt 5,3-12).

*

03.07.2012, viết tại Tu Viện Philip Phan Văn Minh

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung XV.

DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ  

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa