HOA TRÁI VẪN TỐT TƯƠI BẤT CHẤP BỊ XUYÊN TẠC VÀ TÌNH TRẠNG CUỒNG TÍN

 

HOA TRÁI VẪN TỐT TƯƠI BẤT CHẤP BỊ XUYÊN TẠC VÀ TÌNH TRẠNG CUỒNG TÍN

Ngày 24-06-2019

Text Box:  Cha Ljubo Kurtovic, cựu Linh Mục Linh Hướng Mễ Du, nay đang là Linh Mục Chánh Xứ ở Humac, đã dâng Thánh Lễ tại bàn thờ lộ thiên tối hôm nay, cùng với 196 Linh Mục đồng tế nhân ngày Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

Trong bài giảng lễ, Cha đã nói vể biết bao người trong 38 năm qua đã làm chứng về sự thay đổi và hoán cải trong đời sống của mình, cũng như sự thức tỉnh về mặt tâm linh từ cái chết tâm linh. Cha nói thêm rằng không thể đánh bại tất cả các linh hồn và tâm hồn đã được sự thân thiết của Thiên Đàng động chạm đến.

Cha Kurtovic cũng nói rằng trong những năm gần đây, thật khó mà đếm cho được tất cả các tác phẩm đã được biên soạn về Mễ Du – các công trình nghiên cứu, tìm hiểu, chứng tá và biên niên sử – để rồi có lời tuyên bố rằng Mễ Du vẫn còn và vẫn đem lại nhiều hoa trái tốt tươi bất chấp tất cả các chuyện xuyên tạc của những người cuồng tín khác nhau khi nhìn thấy có các phép lạ theo mọi chiều hướng.

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo themedjugorjewitness.org)

 

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa