I FOLLOW JESUS_Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

I FOLLOW JESUS

 

********

Someone followed Jesus for a while

Following Him: how adventurous !

Sit down and reckon like a evildoer

Only know the present moment: oh arduous !

 

********

Some people saw that: supposed to “be fine”

"Poverty" freed from passion

Passionate about money as the source of life

Let me consecrate to Jesus with passionate love.

 

********

Some people saw that: supposedly “peppery”

"Chastity" is liberated from passion

Passionate about sensual pleasures as the spring of life

Let me love Jesus with passionate love.

********

Someone saw that: supposedly “lucky”

"Obedience" is free from passion

Passionate my mind as the life

Let me trust in Jesus with passionate love

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

BƯỚC  THEO   GIÊ-SU

 

********

                                                               

Lắm kẻ theo Ngài một thời gian

Ngồi xuống tính sổ như kẻ gian

Theo Ngài : sao thấy phiêu lưu quá

Chỉ biết hiện tại: ôi gian nan !

 

********

Có người thấy vậy:  cho là hay

“Khó nghèo” giải thoát khỏi “mê say”

Mê say tiền của như nguồn sống

Để ta dâng hiến tình nồng say

 

********

Có người thấy vậy:  cho là :cay”

“Khiết tịnh” giải thoát khỏi mê say

Mê say tình sắc như mạch sống

Để ta yêu mến tình nồng say

 

********

Có người thấy vậy:  cho là “may”

“Vâng phục” giải thoát khỏi mê say

Mê say trí mình như sự sống

Để ta tín thác tình nồng say

********

Phục  Sinh   2003

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô   

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa