Khám phá Hố Đen Hố Trắng và Lỗ Giun của vũ trụ - Thuyết minh

“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,

để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm,

mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

*

000

|

000--XV--000

|

000

 

|

 

*

Tìm Hiểu:
Tin liên quan

SUBSCRIBE

Từ khóa