KHÓA TĨNH TÂM QUỐC TẾ LẦN THỨ 26 DÀNH CHO CÁC NHÀ TỔ CHỨC HÀNH HƯƠNG, LÃNH ĐẠO CÁC TRUNG TÂM HÒA BÌNH VÀ LÃNH ĐẠO CÁC NHÓM CẦU NGUYỆN VÀ THIỆN NGUYỆN CỦA MỄ DU ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG THÁNG 03-2019

 

KHÓA TĨNH TÂM QUỐC TẾ LẦN THỨ 26 DÀNH CHO CÁC NHÀ TỔ CHỨC HÀNH HƯƠNG, LÃNH ĐẠO CÁC TRUNG TÂM HÒA BÌNH VÀ LÃNH ĐẠO CÁC NHÓM CẦU NGUYỆN VÀ THIỆN NGUYỆN CỦA MỄ DU ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG THÁNG 03-2019

Ngày 24-02-2019

Description: http://medjugorje.hr/files/img/news/2019/190x130/hodocasce.jpg

Khóa Tĩnh Tâm Quốc Tế lần thứ 26 dành cho các nhà tổ chức hành hương, lãnh đạo các Trung Tâm Hòa Bình và lãnh đạo các nhóm cầu nguyện và thiện nguyện của Mễ Du sẽ được tổ chức tại Mễ Du từ ngày 18 đến ngày 22-03-2019.

Chủ đề của Khóa Tĩnh Tâm này là :

 “Hãy theo Thầy !” (Mc 10,21)

Tại Trường Học của Đức Mẹ

Thuyết giảng viên trong khóa tĩnh tâm này là Cha Marinko Sakota, Linh Mục Chánh Xứ Mễ Du. Khóa tĩnh tâm sẽ tiến hành tại Hội Trường Mễ Du, quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin về khóa tĩnh tâm này và các mẫu đơn ghi danh tham dự tại trang thông tin điện tử của Cha Marinko Sakota.

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

 

 

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa