KINH CẦU CÙNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE

KINH CẦU CÙNG TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE

Lạy ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae,

xin giúp chúng con trong cơn giao chiến,

đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ.

Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó

cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa

mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế

làm hại các linh hồn bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa