KNOWING THAT…Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

KNOWING THAT…

********

KNOWLEDGE THAT "own ideas": ephemeral

Why do I love it: "idiot face"!

God’s love poured down into my foolish heart

To love the "Will of God": Love Eternal.

 

********

KNOWLEDGE THAT "money": Vanity (cf. Eccl 1:2)

Why do I love it: "face looks dumb"!

God’s love poured down into my bottomless cupidity

To trust in God: love joyfully

********

KNOWLEDGE THAT “vain”: beauty (cf. Prov. 31:30)

Why do I love it: "frozen face" ?

God’s love washed my soul : chastity

Let me love God: love blossoms.

********

Saigon, September 21, 2014

Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV.

The Congregation of the Vitality of Christ

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

 

DẪU BIẾT RẰNG…

********

DẪU BIẾT RẰNG “ý riêng” : phù du

Sao con mê nó : “mặt thằng ngu” !

Tình Chúa rót xuống tim ngu muội

Để yêu “Ý Chúa”: tình thiên thu.

********

DẪU BIẾT RẰNG “tiền bạc” : phù vân

Sao con mê mẩn : “mặt trông đần” !

Tình Chúa đổ xuống lòng tham vọng

Để con tín thác: tình hoan hân

********

DẪU BIẾT RẰNG “sắc đẹp” : phù hoa

Sao con mê sắc: “mặt đờ ra” ! ?

Tình Chúa rửa hồn con trong sạch

Để con yêu Chúa : tình nở hoa.

********

Sài gòn, 21.09.2014

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô   

Tìm Hiểu:

SUBSCRIBE

Từ khóa