Liên hệ

Địa chỉ liên lạc về ơn gọi: Xin vui lòng liên lạc với Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

 

Contact Details

Số 96/19 Đường Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Phone: 08.39707175 và 090.9915.818

Email: thanhtamxv@gmail.com
Website: sucsongchuakito.net