LỜI CẦU NGUYỆN CỦA TRÁI TIM

 

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA TRÁI TIM

Lời kêu gọi mà Đức Mẹ liên lỷ đưa ra cho chúng ta là cầu nguyện. Nếu Đức Mẹ phải hết sức thường xuyên lặp lại lời kêu gọi này, là bởi vì chúng ta chưa cầu nguyện theo lời khuyên nhủ của Mẹ, vì thế chúng ta cần phải xem xét lại những gì Mẹ đang nói với chúng ta, thí dụ như trong Sứ Điệp tháng 10 năm 2015, Mẹ nói với chúng ta rằng nhờ đời sống và lời cầu nguyện của mình, chúng ta sẽ trở thành các chứng nhân đích thực cho bình an và tình yêu của Thiên Chúa. Theo đó một cách tất nhiên là nếu chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta sẽ chẳng thể trở thành các chứng nhân ấy được. Điều này có nghĩa là chúng ta không hiệp nhất với Chúa trong sứ vụ cứu độ của Người. Vì thế chúng ta cần phải thay đổi, cần phải hiểu được rằng sự tham phần của từng người chúng ta quan trọng như thế nào, vì ích lợi của chúng ta và vì lợi ích của Nước Chúa, vì nếu chúng ta không cầu nguyện như phải làm thì có điều gì đó mai một trong công trình vĩ đại mà Thiên Chúa đã tiền định cho Giáo Hội của Người. May mắn thay, Đức Mẹ đoan chắc với chúng ta là Mẹ đang cầu nguyện cho chúng ta : Mẹ ở cùng các con và Mẹ cầu nguyện cho các con cũng như cho ơn hoán cải của các con cho đến khi các con đặt Thiên Chúa lên hàng đầu.”

 

Buông lơi cảnh giác và tưởng tượng rằng chẳng mất mát gì thì thật là dễ dàng, nhưng Đức Mẹ nói với chúng ta rằng lời cầu nguyện của chúng ta thật cần thiết. Sau đó làm cách nào chúng ta có thể đặt mọi sự đâu vào đấy ? Rõ ràng là Đức Mẹ đang tặng cho chúng ta sự trợ giúp của Mẹ, đoan chắc với chúng ta rằng không những Mẹ cầu bầu cho chúng ta như Mẹ đã nói trong ngày Lễ Giáng Sinh năm vừa qua : Mẹ cầu nguyện để các con hoàn toàn mở lòng mình ra hơn nữa mà Mẹ còn hỗ trợ một cách thiết thực : Mẹ sẽ dạy cho các con biết sự thật để các con biết cách phân biện. Mẹ sẽ dạy các con biết yêu thương để các con sẽ biết được tình yêu đích thực là gì.” Mẹ cũng còn bảo cho chúng ta cầu cùng Chúa Thánh Thần để xin được ơn mạnh mẽ : Hỡi các con bé nhỏ, các con hãy cầu cùng Chúa Thánh Thần để Người biến đổi các con và đổ đầy lòng các con đức tin và đức cậy mạnh mẽ của Người, để các con được vững vàng trong cuộc chiến chống lại ma quỷ.”

 

Đức Mẹ tiếp tục nhắc nhở chúng ta cầu nguyện bằng trái tim. Điều ấy có nghĩa là gì ? Đức Mẹ nói rõ ràng là việc cầu nguyện bằng trái tim có ý nghĩa hơn là chỉ đơn thuần đọc các bài kinh : Con của Mẹ đã hứa với Mẹ rằng sự dữ sẽ không bao giờ chiến thắng, vì các con, là các linh hồn công chính đang ở đây; các con là những người cố gắng dâng lời cầu nguyện bằng trái tim; các con là những người dâng lên cho Con của Mẹ các nỗi khổ sở đớn đau của các con; các con là những người hiểu rằng đời sống chỉ trong nháy mắt; các con là những người khao khát Nước Trời. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện với trọn con người của mình, chứ không theo thông lệ như thể chúng ta chỉ gặp một nghĩa vụ nào đó phải thi hành và sau đó rồi thôi. Cầu nguyện bằng trái tim là cầu nguyện với trọn đời sống chúng ta; đó là cầu nguyện liên lỷ.

Điều này không có nghĩa là chúng ta phải có chủ ý lúc nào cũng cầu nguyện, nhưng có nghĩa là qua đời sống và hành động của mình, chúng ta kết hiệp mình với Thiên Chúa và với Đức Mẹ, để chúng ta không bao giờ tách rời Chúa và Mẹ, và để nhắc nhở mình điều này bằng các việc cầu nguyện đứt quãng trong suốt ngày với mọi chục Kinh Mân Côi, với mọi Thánh Lễ, với mọi lời tạ ơn trước khi dùng bữa, với mọi tâm tư mà chúng ta hướng lên Trời trong việc cầu thay nguyện giúp cho người nào đó đang cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, cũng như mọi lễ vật làm bằng bản thân chúng ta và ngày sống của chúng ta. Điều mà Đức Mẹ nói với chúng ta chính là Chúa Giêsu là Giáo Hội mà các con cần phải yêu mến, phải luôn cầu nguyện và chiến đấu cho – nhưng không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động thương yêu.”

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Hiệp Hội Tông Đồ Cầu Nguyện Mễ Du Anh Quốc)

Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa