LŨ SATAN ĐỘI LỐT NGƯỜI


LŨ SATAN ĐỘI LỐT NGƯỜI

Sau khi tôi (Vũ Mạnh Cường) đăng tải Cảnh báo các Trang nhóm và Facebook của nhóm Sứ điệp từ trời, cần cảnh giác những điều nguy hại cho anh chị em mình như một Hành khất Kitô....

Có một vài bạn cho rằng: Ôi!...cùng con một Cha trên Trời ,sao lại chửi nhau vậy...vô tình vạch áo cho người xem lưng...Hồn ai nấy giữ các bạn ơi! Cầu nguyện cho nhau là tốt nhất mà...Mất bình an.

Xin gời đến các bạn những hình ảnh mà Danh Vi Nguyễn, Sao Băng, Hoàng Ngọc Thảo ....những người chống phá quyết liệt giáo hội Công giáo đăng bài để chửi rủa...

Cụ thể như sau :

1) Hình 1: Anna Nguyễn đăng đàn chửi ĐGH Phanxicô: Hắn rất trung thành với Satan ...người Công giáo mà gọi Đức Giáo hoàng là hắn , thì Anna Nguyễn này là ai ? >>>> https://www.facebook.com/thao.hoangngoc.904

2) Hình 2: Sao Băng đăng đàn đức Phanxicô là con thú, chụp mũ rằng : Đây là dấu của con thú dữ ??? ...666 là số con thú dữ có bảy đầu và mười sừng từ dưới biển lên (Khải huyền 13:1, 17, 18) >>>> https://www.facebook.com/saomai0711?__tn__=%2Cd-]-h-R&eid=ARCcqa2rHCD-Jk5UN9ZmSkkFRbVkCHHypC5GCZAMBM4JsN5Wq-8F-J7BRz__raUWi5Zj8OqwDrJuJ4Ca

3) Hình 3: Danh Vi Nguyễn đăng đàn chửi Đức Hồng Y PX Nguyễn văn Thuận, đức cha Phêrô Nguyễn văn Khảm, đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng , đức cha Phaolô Bùi văn Đọc ...là Lũ ngợm đã chui vào giáo hội như một đám giòi ,,,,...>>> https://www.facebook.com/vinguyen.danh.737

Phần bình luận xin mời các bạn ,,,Tìm Hiểu:

Tin mới nhất

SUBSCRIBE

Từ khóa